Integrace autobusů na Příbramsku od 29. 6. 2019Od soboty 29. června 2019 bude spuštěna I. etapa integrace veřejné dopravy na Příbramsku. Ta zahrnuje veškeré autobusové linky na trase Praha – Dobříš – Příbram, linku Hořovice – Příbram a také dvě linky z Příbrami do oblasti Obecnice a Sádku. Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku využívat vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu, se tak rozšíří o dalších 6 autobusových linek, které nahradí částečně nebo zcela 17 stávajících linek SID. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.

Linky 392, 393 a 395 na páteřní trase Praha – Dobříš – Příbram

Stávajících 12 linek nahradí 3 nové linky v pravidelných intervalech a s přehledným jízdním řádem. K omezení provozu nedochází, naopak dojde k prodloužení provozu až do pozdních večerních hodin (spoj od posledního metra).

Výstupní konečná zastávka i výchozí nástupní zastávka všech autobusů v tomto směru se přesouvá do terminálu Smíchovské nádraží. Dále bude zřízena zastávka Lihovar pro snadný přestup na městské autobusové linky na pravý břeh Vltavy (Jižní Město, Lhotka, Brumlovka, Podolí apod.) nebo na tramvaj na Barrandov.

Linka 395: páteřní rychlíková linka Praha – Dobříš – Příbram, v provozu celodenně, celotýdenně

Tabulka intervalů (v minutách)

 

Ráno

Dopoledne

Odpoledne

Večer

Pracovní dny (celoročně)

15

20

20

30

Soboty, neděle a svátky

30

30

30

30

Prodloužen provoz ve večerních hodinách, celotýdenně poslední spoj z Příbrami ve 23:15, z Prahy v 0:35 (od posledního metra). Všechny spoje vedeny přes zastávku Dobříš, Větrník. Na lince nedochází k žádným omezením provozu po dobu školních prázdnin. Vložené posilové spoje o víkendech ráno a v neděli podvečer.

Linka 393: expresní linka Praha – Příbram, v provozu pouze ve špičkách v pracovní dny

Tabulka intervalů (v minutách)

 

Ráno

Dopoledne

Odpoledne

Večer

Pracovní dny

10

15

Pracovní dny (prázdniny)

15

20

Po dobu letních a vánočních školních prázdnin prodloužen interval (viz tabulka). V provozu v pracovní dny od 5 do 9 hodin a od 13 do 20 hodin. Vybrané spoje dále pokračují bez přestupu jako linky SID ve směru Rožmitál pod Třemšínem nebo Březnice.

Linka 392: doplňková posilová linka Praha – Voznice – Dobříš – Pičín – Příbram

Zajišťuje obslužnost obcí Rosovice, Buková u Příbramě, Pičín, Kotenčice, Suchodol a Občov. Propojuje tyto obce s Příbramí, Dobříší a Prahou. V úseku Dobříš – Příbram v provozu zhruba v hodinovém intervalu ve špičkách a vybrané spoje v ostatních obdobích, přičemž o víkendech je rozšířen provoz na celkem 9 spojů oběma směry v součtu. V úseku Praha – Dobříš je linka vzájemně časově proložena s páteřní linkou 395, ale je vedena přes zastávky Dobříš, žel. st. a Voznice. Souhrnný interval linek 392 a 395 je ve společném úseku ráno do Prahy 7–8 minut a odpoledne z Prahy 10 minut. Část posilových spojů v tomto úseku nejede o letních a vánočních prázdninách. Vybrané spoje linky 392 na trase Praha – Dobříš dále pokračují bez přestupu jako linky SID ve směru Kamýk nad Vltavou nebo Milevsko.

Trasování linek 393 a 395 v Příbrami:

Oběma směry jsou všechny spoje vedeny po trase kolem autobusového terminálu. Spoje nebudou zajíždět přímo do terminálu, ale budou mít zastávky v ul. Čsl. armády. Na obou linkách budou také zřízeny zastávky Čsl. armády a Hořejší obora, které jsou v docházkové vzdálenosti z oblasti ulice Milínská. Trasování a zastávky v oblasti sídliště se oproti původnímu vedení linek D97 a D98 nijak neliší. Přímé spoje Praha – Rožmitál pod Třemšínem, které jsou součástí linky 393, jsou však vedeny po trase ostatních spojů linky 393 kolem III. polikliniky, ulice Školní a Nemocnice až do zastávky Drkolnov, Podbrdská a dále přímo směr Bohutín.

Nové velkokapacitní a z části nízkopodlažní autobusy

Na linky 393 a 395 budou v závislosti na dodávkách od výrobce od cca srpna 2019 nasazovány nové velkokapacitní autobusy, z nichž polovina bude nízkopodlažní. Tímto způsobem bude řešeno předpokládané zvýšení poptávky po cestování, které zpravidla doprovází integraci dopravy. V souvislosti s nedostatkem personálu u dopravců není možné rozšiřovat provoz novými spoji. Nové autobusy budou délky 15 metrů.

Dopravcem linek 392, 393 a 395 zůstává ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY.

Prodloužení stávající linky 317 z Dobříše do Příbrami

Stávající linka PID 317 v trase Praha – Jíloviště – Mníšek pod Brdy – Voznice – Dobříš bude prodloužena o úsek Dobříš – Obořiště – Dlouhá Lhota – Dubenec – Háje – Příbram. Pro obce v novém úseku bude znamenat základní obsluhu v intervalech 30–60 minut v ranní špičce, 120 minut v dopoledním sedle a 60 minut v odpolední špičce. Nejrychlejší spojení do Prahy bude pomocí přestupu v Dobříši na linky 392, 395, přičemž časové polohy spojů jsou tomu uzpůsobeny a řidiči budou na sebe vzájemně vyčkávat v případě zpoždění. Zcela nově bude zavedena obsluha uvedených obcí o víkendech, a to ve dvouhodinovém intervalu. V rámci města Příbram je linka vedena ve shodné trase jako linky 393 a 395, avšak jen do zastávky Archiv. Na linku jsou nasazovány kloubové autobusy a dopravcem je MARTIN UHER.

Nové regionální linky 511, 512 a 531

Linka 511 je zavedena v trase Příbram, Aut. nádr. – Lhota u Příbramě – Obecnice – Drahlín – Sádek – (Bratkovice – Hluboš). Linka 512 je zavedena v trase Příbram, Aut. nádr. – Podlesí – Obecnice – Drahlín – Sádek. Tyto linky zajišťují obslužnost uvedených obcí, kde dochází především k rozšíření provozu o víkendech v souhrnném dvouhodinovém intervalu. Časové polohy spojů jsou v obdobích s menší frekvencí spojů uzpůsobeny návaznostem na linky z/do Prahy.

Linka 531 je zavedena v trase Příbram, Zdaboř, Žežická – Příbram, sídl. II. poliklinika – Příbram, Aut. nádr. – Příbram, Jiráskovy sady – Hluboš – Čenkov – Jince – Rpety – Hořovice.

Tarif PID

Uvedené linky budou součástí systému PID, tzn. že bude možné mj. využít provázanost s tarifem MHD v Praze, odbavovat se bankovní kartou a obecně díky integraci ušetřit. Senioři nad 70 let jezdí autobusy PID zcela zdarma.

Úpravy stávajících linek před integrací

Linka

Popis úpravy

136440

Zkrácena do trasy Dobříš – Milevsko, spoje zachovány jako přímé bez přestupu z/do Prahy po lince PID 392.

143443

Zkrácena do trasy Příbram – Březnice – (Blatná – (Horažďovice)), spoje zachovány jako přímé bez přestupu z/do Prahy po lince PID 393 v pracovní dny a 395 v neděli.

210031

Zrušena, plně nahrazena linkou PID 531.

220031

Zrušena, nahrazena linkou PID 531 (Hořovice – Příbram), novými spoji na lince 220 030 (Kladno – Beroun) a stávajícími autobusovými spoji a železnicí (Beroun – Hořovice).

300021

Zrušena, plně nahrazena linkou PID 511.

300022

Zrušena, plně nahrazena linkou PID 512.

300047

Zrušena, plně nahrazena linkou PID 392.

300085

Zrušena, nahrazena linkami PID 393 a 395 (Praha – Příbram) a novými spoji na lince 300 031 (Příbram – Rožmitál), spoje jsou jako přímé bez přestupu Rožmitál – Praha.

300087

Zrušena, plně nahrazena linkou PID 392.

300088

Zkrácena do trasy Dobříš – Kamýk nad Vltavou, spoje zachovány jako přímé bez přestupu z/do Prahy po lince PID 392.

301018

Zkrácena do trasy Čenkov – Beroun, zrušený úsek nahrazen linkou PID 531.

301096

Zrušena, plně nahrazena linkou PID 393 (Praha – Příbram) a novými spoji na lince 300 031 (Příbram – Rožmitál), spoje jsou jako přímé bez přestupu Rožmitál – Praha.

303058

Zrušena, plně nahrazena linkou PID 392.

303095

Zrušena, plně nahrazena linkou PID 395 a přestupem na MHD v Praze.

303097

Zrušena, plně nahrazena linkou PID 393.

303098

Zrušena, plně nahrazena linkou PID 395.

303099

Zrušena, plně nahrazena linkami PID 317, 392 a 395.


 

Podrobné informace najdete také na webu PID pod tímto odkazem: https://pid.cz/integrace-pribramska-2019/

nebo zde: https://verejna-hromadna-doprava-stredocesky-kraj.webnode.cz/integrace-pribramska/

 


 

Reklama