Informace z Městské policie DobříšPobíhající liška ve městě není nebezpečná

Již v prosincovém čísle Dobříšských listů jsme vás informovali o lišce, která se pohybuje v centru Dobříše. Obyvatelé města nám stále hlásí, že zvíře viděli, a to například v ulici V Lipkách i na jiných místech, a mají z jeho výskytu obavy. Problém samozřejmě řešíme a průběžně konzultujeme s panem Pavlem Křížkem z Centra ochrany fauny ČR. Ten k celé věci uvedl, že liška hledá potravu hlavně v blízkosti kontejnerů a v dnešní době je již brána jako normální městské zvíře, které není nebezpečné, a nehrozí u ní ani nákaza vzteklinou.

Víte o tom, že vozidlo nezabezpečené proti krádeži je přestupkem?

Na konci roku 2020 jsme ve městě několikrát upozorňovali řidiče na jejich nezabezpečená vozidla. Výjimkou nebyly ani zapomenuté klíče přímo v zámku auta. Nezapomínejte tedy, že podle § 26 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, musí řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně použít jiná osoba. Je-li vozidlo povinně vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití, musí ho řidič užít.

UPOZORNĚNÍ: Stání vozidel v zákazech, před garážemi a před kontejnery

Strážníci MP Dobříš řeší v poslední době nejčastěji přestupky spojené se špatným stáním vozidel ve městě. Jedná se zejména o ulici 28. října, kde špatně zaparkovaná auta následně brání vyjetí z domu obyvatelům zde žijícím. Strážníci takové přestupky řeší pokutou na příkaz. Upozorňujeme tedy řidiče, aby v těchto místech dodržovali dopravní značení se zákazem zastavení. Parkování je zde umožněno pouze na jedné straně. Výjimku mají pouze občané žijící v ulici Na Trávníkách, kterým je umožněn vjezd k domu a výjezd na komunikaci.
Časté stížnosti na špatné parkování řeší strážníci MP Dobříš také před garážemi na Větrníku. I v těchto místech je dopravní značka se zákazem stání, který řidiči nerespektují. Naši strážníci jsou pak z jedné strany osočováni za uloženou pokutu a z druhé strany za nedostatek kontrol.
Upozorňujeme řidiče tedy také touto cestou, že parkování před garáží je přestupek. Přestupky se řeší výzvami. Nevyřešené přestupky, které se majitel vozu nedostaví projednat osobně na služebnu MP Dobříš, se následně předávají do správního řízení.
Strážníci v rámci špatného parkování musí velmi často řešit také vozidla zaparkovaná před kontejnery, a ještě v zákazech. Nejenže tato vozidla brání ostatním řidičům v průjezdu, ale znemožňují lidem vyhodit odpad, a v neposlední řadě často brání jeho vyvezení. Pracovníci společnosti Dokas se poté musejí na místo znovu vracet a kromě přidělávání práce se zvyšují také náklady města. Žádáme proto řidiče o větší ohleduplnost vůči ostatním.

Strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP DobříšPředchozí článekDěti z dobříšských škol poznaly práci lesníka a život v lese v zimě
Další článekInformace k výstavbě nového obchodního centra v Dobříši