I krůček potěšíMěsto opět o kapku usnadňuje orientaci návštěvníků zdejšího úřadu. Tentokrát on-line. V mapovém portálu města byla vytvořena aplikace vyhledávající dle konkrétní řešené obce příslušného referenta odboru výstavby a životního prostředí pro agendy, které v rámci správního obvodu řeší více úředníků. Jedná se o stavební úřad, úřad územního plánování a vodoprávní úřad. V mapě naleznete graficky (barevně) rozlišené obce, případně části obcí podle jednotlivých je spravujících úředníků a popis katastrálních území. Po kliknutí do mapy je možné zobrazit kontakt na příslušného referenta pro dané území včetně možnosti přímo zaslat e-mail. Tuto aplikaci vytvořil úřad svépomocí – jako několik dalších aplikací, které již nějakou dobu pomáhají úředníkům i návštěvníkům úřadu, ji vyrobil Ing. Radim Weber, vedoucí oddělení výstavby a správce GIS.

Věříme, že vám aplikace ulehčí kontakt s odborem výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobříš.

Za odbor výstavby MěÚ Dobříš Radim Weber

Reklama

Předchozí článekZ historie obce
Další článekProběhla akce Ukliďme si Dobříš