Hledá se nový údržbář majetku městaMěstský úřad Dobříš zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa na pozici údržbáře.

Pracovní náplň:

• zajištění provozu, drobných oprav a údržby nemovitých věcí ve vlastnictví města
• správa a údržba objektů, budov a zařízení v majetku města ve správě nebo nájmu cizích subjektů
Pracovní poměr:
• na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
• pracovní pozice je vhodná i pro důchodce nebo ostatní na DPČ

Platová třída:

4 (podle započitatelné praxe od 15 200 Kč do 25 000 Kč)
Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT
Možný nástup: od 1. 3. 2021 nebo dle domluvy

Požadavky na uchazeče:

• občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
• fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
• plná svéprávnost
• bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

Kvalifikační předpoklad:

• minimálně střední odborné vzdělání v technickém oboru (vyučen)

Další požadavky:

• schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
• loajalita vůči zaměstnavateli
• flexibilita a spolehlivost
• pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost
• technická zručnost
• řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 5. 2. 2021 do 12.00 hod. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – údržbář“. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují předpoklady pro výkon práce, budou pozváni na ústní pohovor, o jehož konání budou informováni e-mailem nebo telefonicky. Bližší informace poskytne Pavel Kožíšek, referent správy budov, odbor správy majetku, na tel. 318 533 361 nebo e-mailu kozisek@mestodobris.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Více informací a přihláška na elektronické úřední desce Městského úřadu Dobříš.Předchozí článekSdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši
Další článek2. ZŠ Dobříš, Školní 1035