Energetický mix města a obnovitelné zdroje města DobříšeAčkoli se zdá, že v posledních týdnech se rozbouřená situace ohledně energetického trhu spíše uklidňuje, nic to nemění na našem společném závazku, který má za cíl posílit energetický mix města Dobříše o obnovitelné zdroje, a zároveň vytvořit podmínky pro dlouhodobě udržitelné a efektivní energetické hospodaření města v blízké i vzdálenější budoucnosti. Moderní město se dnes zkrátka bez takových cílů neobejde.

Na přelomu měsíců února a března proto projektové manažerky města zpracovaly a podaly dvě žádosti o dotaci týkající se tématu energetických úspor. A co víc, obě žádosti byly dotačním orgánem akceptovány, což je nepochybně velmi dobrá zpráva a dobré vysvědčení pro náš úřad. V rámci takzvaného programu EFEKT, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, jsou tak pro město Dobříš rezervovány finanční prostředky na projekt zavedení systému hospodaření s energiemi (v podobě tzv. energetického managementu) a také na projekt zpracování místní energetické koncepce. Celková výše rezervovaných financí dosahuje hodnoty 950 tis. Kč.

Co to bude znamenat v praxi? V následujících týdnech a měsících začnou pod dohledem specialistů vznikat například nové dokumenty, které budou mít za cíl pojmenovat procesy a nezbytné náležitosti pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energií. Místní energetická koncepce by pak měla být nástrojem, jak optimalizovat dodávky energií z centrálních zdrojů vůči energii, kterou město spotřebovává. Zároveň bude koncepce návodem, jak má město postupovat při realizaci aktivních i pasivních energetických opatření, včetně zavádění obnovitelných zdrojů energie.

A na projektech využívajících obnovitelné zdroje energie pracuje město samozřejmě také. V březnu finišovaly práce na projektové dokumentaci pro instalaci fotovoltaických panelů a bateriových úložišť na střechu sportovní haly a do areálu čistírny odpadních vod. Výkon nových městských fotovoltaických elektráren bude činit bezmála 440 kWp, což v praxi znamená, že vyrobí cca 420 000 kWh energie. Pro představu to je množství, které by pokrylo roční spotřebu elektřiny ve 120 rodinných domech.
Další potenciál sondujeme pro úspory tepelné energie, a to instalací tepelných čerpadel v areálu 1. a 2. ZŠ, a zároveň v sousedním areálu 4. MŠ. Prozatím ve stádiu projektového záměru analyzujeme s odborníky v oboru vhodné varianty umístění, stejně jako dodané technologie. Pokud vyhodnotíme projektový záměr jako výhodný a životaschopný, pak bychom ideálně ještě v tomto roce začali připravovat projektovou dokumentaci, aby topná sezona ve školních budovách roku 2024/25 již využívala zdrojů z tepelných čerpadel.

Tomáš Vokurka, místostarostaPředchozí článekMěstský kamerový dohlížecí systém
Další článekMěstský úřad Dobříš – upozornění na omezení otevírací doby pokladny