Dotační řízení města Dobříše pro rok 2023

Foto: Denisa Havlíčková


Vážení žadatelé o dotaci z rozpočtu města,
v návaznosti na článek zveřejněný v čísle 11/2022 DL bylo i pro rok 2023 vyhlášeno dotační řízení na podporu žadatelů v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a umění a volného času se zaměřením zejména na výchovu a vzdělávání, prevenci kriminality a protidrogové aktivity.

Letos se rozděluje částka 3 968 383 Kč. V souhrnné výši byly podány žádosti za 6 377 285 Kč, proto je logické, že muselo dojít k výraznému krácení požadavků všech žadatelů. V programech 1 a 2 muselo dojít ke krácení dotace na 74 % nároku (tzn. žadatel získá 74 % částky, na kterou by jinak měl po vyhodnocení žádosti nárok, bylo-li by v dotačním programu více peněz). V programu 3 došlo ke krácení na necelých 83 % nároku.

Celkem bylo přijato 49 žádostí o programové dotace a 7 žádostí o individuální dotaci. Kvalita žádostí a jednotlivých projektů se očividně zlepšila, proto nedocházelo oproti roku 2022 k většímu odebírání bodů za jednotlivá kritéria – jen dvě žádosti nezískaly minimální počet bodů pro přidělení dotace. Vyřazena pro nesplnění základního důvodu (účelu) podpory byla pouze jedna žádost o programovou dotaci a nebylo vyhověno jedné žádosti o individuální dotaci.

Sedmičlenná komise přes Vánoce všechny žádosti prostudovala a na dvou jednáních (11. a 18. ledna) hromadně posoudila všechny žádosti dle vyhlášených specifických kritérií. Doporučení komise následně projednala rada města dne 7. února 2023, kdy schválila poskytnutí programové dotace do 50 000 Kč celkem 26 žadatelům a poskytnutí individuální dotace 6 žadatelům. Zastupitelstvo města pak na zasedání konaném dne 16 února 2023 schválilo poskytnutí programové dotace nad 50 000 Kč celkem 20 žadatelům.

Vzhledem k rozsáhlým podkladům podrobné informace o přidělených finančních prostředcích naleznete na webu města v sekci „Občan a úřad“ – „Dotace poskytované městem Dobříš“ – „Dotační řízení pro rok 2023“.
„Děkuji členům dotační komise za jejich náročnou práci při hodnocení žádostí, úředníkům MěÚ Dobříš, kteří se podíleli na organizaci celého dotačního řízení. Žadatelům, kteří dotaci získali, přeji, ať ji ve zdraví řádně užijí. Děti i rodiče se těší, že mohou využít pestrou nabídku dobříšský sportovních klubů, kulturních a dalších spolků. Všem vám přeji úspěšnou sezónu,“ zhodnotila letošní dotační řízení Dagmar Mášová, předsedkyně dotační komise.

Jan Horník, tajemník úřadu



Předchozí článekVážení a milí sousedé,
Další článekPodnikatel, zastupitel, developer?