Dobříšské pískoviště (2)V úvaze nadepsané „Dobříšské pískoviště“ (viz minulé číslo DL) jsem vyslovila domněnku, že půtky v naší Poslanecké sněmovně nebudí většinou sympatie. Řada dalších komentářů uveřejněných v tomtéž čísle DL ale ukazuje, že to platí už i o dobříšské politické scéně. Například? Zjednodušeně vyjádřený rozpor: má být prioritou radnice výstavba knihovny, nebo zimního stadionu?

Oba projekty jsou však bezpochyby pro občany Dobříše rovnou měrou prospěšné a žádoucí! Proč tedy zbytečně rozdělovat společnost finančně a organizačně náročným referendem?

Klíčovou překážkou současné realizace obou projektů je chudá městská pokladna. Situaci by řešilo získat zdroje potřebných finančních prostředků. Přiznávám, že je to úkol spadající do kategorie zázraků.

Přesto společné úsilí orientované tímto směrem by mohlo být přínosnější než plýtvat časem a energií na vynalézání rozporuplných argumentů a neplodné žhavení emocí.

Věra Schillerová

Reklama