Do nového školního roku naplnoStejně jako ve většině našich škol začíná školní rok na 2. ZŠ Dobříš dne 2. září 2019 v 8 hodin. Všichni se na naše žáky už těšíme a připravili jsme pro ně kromě výuky i zajímavý program.

Netradiční prožitky čekají některé žáky již v září. Pro žáky 5. ročníku je připraven sportovně-turistický kurz na Nové Živohošti. Čeká je týden plný sportovních her (softbal, frisbee), orientační běh, střelba ze vzduchové pistole, lukostřelba, windsurfing, vodní turistika a další doplňkové aktivity.

Podobný týden plný sportovních aktivit a zážitků prožijí žáci sportovní třídy 6. ročníku na sportovišti Katedry tělesné výchovy a sportu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Náplní kurzu jsou sportovní hry, fotbal, basketbal, softbal, discgolf, orientační běh, rafting, základy vodní turistiky a paddleboardu, plavání a doplňkové týmové aktivity. Chybět nebude ani poznávání města České Budějovice.

Tradičně i v letošním roce vyjede téměř padesát žáků již 15. září na poznávací zájezd do Velké Británie. Tentokrát má naše cesta název „S Harry Potterem do Bradavic“. Žáci navštíví Londýn, York, Stirling, Highlands, Trossachs, Edinburgh a holandský skanzen Zansee Schans. Během pobytu budou nejen poznávat Velkou Británii, ale zároveň i rozvíjet své komunikační dovednosti v anglicky mluvících rodinách.

Tyto společné akce velmi výrazně přispívají k tmelení našich školních kolektivů a propojování žáků různých tříd i ročníků.

Přejeme všem našim žákům úspěšný školní rok 2019/20.

Mgr. Bohumila Pallagyová

Co se v 2. ZŠ přes léto dělo?

Ve škole se celé léto pilně pracovalo a nadále pracuje. Na zahradě se objevila nová venkovní učebna pro třicet žáků, kterou budou žáci využívat pro výuku prvouky, přírodopisu, výtvarné, pracovní nebo hudební výchovy.
V pavilonu 1. stupně vznikla moderní jazyková učebna, která umožňuje zefektivnit rozvoj jazykových dovedností žáků, využívat multimediální obsahy a zvýšit zapojení žáků do výuky jazyků.

V 6. pavilonu se dokončuje rekonstrukce dvou odborných učeben; počítačové a fyziky/chemie. Žáci budou mít v těchto učebnách nejmodernější vybavení, speciální nábytek, vyučující pak možnost digitalizace výuky. Všechny tři učebny jsou postupně vybavovány nejmodernějšími pomůckami, které si vyučující daných předmětů pro své žáky vybrali.

V 6. pavilonu byly také zrekonstruovány toalety chlapců i dívek. Ve dvou učebnách prvního a jedné učebně druhého stupně bylo položeno nové lino.

Nadále probíhá rekonstrukce ŠJ a výstavba nového pavilonu. Sedmý pavilon byl z tohoto důvodu dočasně pro veřejnost uzavřen. Pro žáky školy je k dispozici od 9. září školní kuchyňka, kde mohou požádat paní kuchařky o ohřev polední stravy, kterou si donesou z domova. K dispozici je také nápojový automat.

Rodičům našich žáků doporučujeme sledovat webové stránky školy, kde budou po dobu rekonstrukce ŠJ průběžně zveřejňovány aktuální informace.
Děkujeme všem za pochopení a společné zvládnutí náročné situace.

Mgr. Eva Kašparová

Reklama