Co je smyslem Pečovatelské služby města Dobříše

Zdroj foto: Pixabay


Pečovatelská služba města Dobříše je poskytovatelem sociálních služeb. Její činnost se proto řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a podléhá ve smyslu tohoto zákona kontrolám co do rozsahu péče i strukturám uživatelů.

Pečovatelská služba se zaměřuje především na pomoc a podporu v oblasti samostatnosti při běžných denních činnostech, popřípadě jejich nácvik u klientů, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Hlavním cílem naší organizace je umožnit znevýhodněným občanům města Dobříše a nejbližších obcí co nejdéle setrvat v domácím prostředí, vést přirozený způsob života a zachovat si rodinné, přátelské a společenské vazby.

Mezi lidmi stále přetrvává falešná představa, že pečovatelská služba je zřízena především za účelem dovážky obědů a úklidu pro seniory. Tento mýtus bychom rádi uvedli na pravou míru. Pokud člověk nepotřebuje nic jiného než převzít kastrůlky s obědem mezi dveřmi a každé tři měsíce umýt okna, je to pozitivní zpráva, že vše ostatní zvládá sám. Za takto příznivého stavu nesmí poskytovatel sociální služby suplovat nabídku komerčních subjektů a musí zájemci nabídnout vhodné řešení v podobě úklidových firem nebo soukromé donášky jídla. Pečovatelské službě se otvírá prostor ve chvíli, kdy fyzické omezení nedovoluje člověku oběd převzít, potřebuje pomoc při servírování nebo při podání jídla. V takovém případě uživatelům služba stravu a vše potřebné zajistí.

Druhý omyl se týká věkové struktury uživatelů. Nejvíce se staráme o seniory s omezenou pohyblivostí a sníženou orientací, ale nabízíme služby lidem všech věkových kategorií – maminkám během rizikového těhotenství, rodinám, ve kterých se narodily tři a více dětí současně, rodinám s těžce nemocným dítětem, tělesně a zdravotně postiženým. Potřebným občanům poskytujeme pomoc a podporu při samostatném pohybu, podávání jídla a pití, oblékání, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, obstaráváme nákupy, doprovody dospělých například na úřady a do zaměstnání nebo dětí do školy a školky, praní prádla apod. O všech službách uživatel spolurozhoduje a účastní se jich do té míry, do níž se zvládne sám zapojit.

Naše pečovatelská služba je velmi flexibilní obsahově i časově. V naléhavých případech je po dohodě možno poskytovat služby i v odpoledních hodinách, popřípadě i o víkendech. Díky bohatým zkušenostem a znalostem našich pracovníků pomáháme tam, kde si lidé často mohou připadat bezradní při péči o sebe nebo o své blízké. Poskytujeme bezplatné základní sociální poradenství, spolupracujeme s lékaři a s dalšími specializovanými subjekty. Chceme ujistit širokou veřejnost, že veškerý vývoj naší organizace má jediný cíl: zkvalitnit a zintenzivnit naši péči o potřebné občany.

Bližší informace o nabízených službách je možno získat ve středisku Pečovatelské služby města Dobříše osobně na adrese Dukelské nám. 443, Dobříš, nebo telefonicky na čísle 318 522 874 ve všední dny v době od 7.30 do 15.30 hodin.

Naděžda Matějková, ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše

Reklama

Předchozí článekPozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše,
Další článek4. 2. – TVOŘIVÉ ODPOLEDNE v Muzeu hraček Dobříš