Činnost Městské policie Dobříš za měsíc listopad 2017Celkem přestupků: 45

Vybíráme z oznámení:

1. 11. Parkování před garáží. Řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci, mimo jiné, z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. V tomto případě došlo ke spáchání dopravního přestupku, který může projednat na místě nejen Policie ČR, ale i městská policie. A pokud vozidlo navíc tvoří např. překážku v provozu na pozemních komunikacích (např. brání výjezdu vozidla), mohou obě složky nařídit odtah vozidla. Věc byla vyřešena pokutou příkazem na místě.

2. 11. „Udávám se, dělám podle sousedů nepořádek,“ uvedl rozhořčeně muž z Dobříše. „Mám problém se sousedy, neustále mě obtěžují, že se chovám hlučně ve svém vlastním bytě.“ Hlídka MP na místě promluvila s oběma nájemníky. Nakonec bylo zjištěno, že sousedům vadí i to, že se pán doma jen pohybuje, prochází, nebo že zavírá dveře od lednice. Sousedské spory a jejich řešení mohou být velmi různorodé. Od toho, že si někdo stěžuje na přesahující větve stromů, až k přestupkům, které spočívají v nadávkách, výhrůžkách či v ničení majetku. Znepřátelené strany se často snaží domoci ochrany úřadů, které jim však nemohou pomoci pokaždé, jelikož existují spory, které může vyřešit jen příslušný soud. Co je to vlastně veřejný pořádek? Souhrn společenských vztahů, které jsou upraveny právními i neprávními normativními systémy a jejich zachování je významné pro zajištění klidného a bezporuchového chodu společnosti.

3. 11. Dopravními přestupky se strážníci zabývali téměř hodinu. U Komerční banky stála vozidla v křižovatce a na přechodu pro chodce, v ulici Pražská stálo několik vozidel v zákazu zastavení. A u zámku stála vozidla na zeleni, v zákazu stání, v křižovatce a v protisměru. Přestupky se řeší příkazem na místě. Pokuty se mohou vyšplhat až na částku 2 000 Kč.

3. 11. V anglickém parku byli uzavření návštěvníci. Strážníci informovali ostrahu zámku, aby lidem, kteří se uvnitř zdrželi, otevřeli. V zimě se brána zavírá v 16 hodin a někteří návštěvníci na to zapomínají. 19. 11. byla v parku uzamčena další osoba.

4. 11. Kontrola osob u garáží v cihelně. Při pravidelné autohlídce městem si strážníci všimli podezřelých osob u garáží v cihelně. Jelikož zde dochází častěji k vloupáním a následným krádežím, hlídka se rozhodla osoby prověřit. Muži, r. 1990 a 1991, z Dobříše. Kontrola těchto mladíků neprokázala protiprávní činnost.

5. 11. Kontrola parkování na „sanatorce“. V areálu byla zaparkována vozidla bez příslušných parkovacích karet. Porušení strážníci řešili příkazy na místě.

6. 11. Černá skládka v cihelně. Až u posledních garáží někdo neznámý odhodil staré kanape a matrace. Přitom věci mohl odvézt do sběrného dvora, který sídlí hned vedle…

14. 11. Nepřizpůsobivý občan se pohyboval po chodbách MěÚ. Choval se zmateně. Hlídka osobu ztotožnila a prověřila. O hledanou osobu se nejednalo. Muž přijel z Prahy. Z budovy MěÚ byl vyveden. Bylo zjištěno, že muž byl značně pod vlivem alkoholických nápojů a značně znečištěn. Na MěÚ si nic zařídit nemínil, nechtěl.

14. 11. Zraněná kočka. Došlo k odchytu zraněné, údajně sražené, kočky. Jedná se o dospělou kočku bílé barvy s černými flíčky na zádech i ocásku. Bylo zřejmé, že kočka má bolestivé zranění na noze, které ji brání v pohybu. Zvíře si převzal dobříšský psí útulek a zajistil ošetření na veterinární klinice na Zbraslavi, kde se zjistilo, že zranění je vážné. Pokud někdo ví, komu kočka patří, volejte na tel. č. 724 077 264.

15. 11. Pes bez dozoru. Na náměstí byl asi hodinu uvázán pes. Volali oznamovatelé, že mají o psa obavy. Když přijela hlídka na místo, majitel už se psem odcházel. Nebylo zjištěno žádné týrání psa, pán si jen něco zařizoval.

15. 11. Vloupání do objektu. O spolupráci žádala PČR. V ulici Pražská se do objektu vloupal pachatel, který vypáčil okno a vnikl do kanceláře. Hlídka PČR na místo přivolala psovoda a technika. Případ je v šetření.

16. 11. Strážníci se zaměřili na oblast u kina a za kinem. V místech se schází mládež, zde hlučí a jsou i případy, kdy nacházíme děti, které zde kouří. Také se tu zdržují místní nepřizpůsobiví občané a v rozporu s OZV požívají alkoholické nápoje. Kontrola potvrdila pouze hlouček dětí, kouření cigaret na hřišti nebylo potvrzeno.

20. 11. Asistence s PČR při otevírání bytu. V ulici Pražské upadl a zkolaboval muž, r. 1944, ve svém bytě. Nemohl otevřít. Byla přivolána rychlá záchranná služba. Muž byl převezen akutně do Oblastní nemocnice v Příbrami.

22. 11. Nalezeny klíče od osobního vozidla Citroen na Větrníku. Na velkém parkovišti. Jsou uloženy na naší součásti.

25. 11. Rušení nočního klidu. Stalo se v ulici B. Němcové v bytové jednotce. Řešeno napomenutím.

27. 11. Strážníci poskytli pomoc. V domě s pečovatelskou službou spadl senior na zem a nemohl se sám zvednout.

29. 11. Byli odchyceni dva volně pobíhající psi. Přiběhli z obce Pouště a na Dobříši narušili veřejný pořádek. Běželi po hlavní silnici od Lidlu na Ligrus, hrozila dopravní nehoda. Majitelka psů byla zjištěna. Bohužel psi jí utíkají často. Byla potrestána vysokou pokutou příkazem na místě.

30. 11. Součinnost s PČR Dobříš, při výlovu rybníka na Dobříšsku. (MP jako nezúčastněná osoba.) Jednalo se o krádež ryb ze soukromého rybníka.

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP DobříšPředchozí článekInformace z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 11. 12. 2017
Další článekŠkola Taekwon-Do ITF GBHS opět nejlepší v ČR