Ceny města DobříšeCeny města Dobříše jsou v našem městě vyhlašovány již od roku 2008. V rámci tradičního slavnostního večera, kdy jsou ceny předávány, už tak získalo toto ocenění mnoho významných osobností. Od samého počátku udílení cen dostávali ocenění lidé, kteří pro město Dobříš i pro jeho okolí přispěli velkou měrou v nejrůznějších oblastech. Díky nim jsme si mohli vždy připomenout pravé životní hodnoty, krásy zdejšího místa a uvědomit si, že člověk po sobě nemusí zanechat vždy jen materiálno, aby přispěl k rozvoji dalších generací.

V minulosti slavnostní předávání Cen města Dobříše moderovala paní Ivana Lenerová, která pracuje jako psycholožka a dlouhá léta působila také v Zastupitelstvu města Dobříše. Posledních několik let návštěvníky tohoto večera provází jeho programem Zdeňka Žádníková, herečka Dejvického divadla, moderátorka a všestranná umělkyně. Zeptali jsme se tedy i jich, jak vidí oceňování osobností a samotný slavnostní večer.

Vzpomínka paní Ivany Lenerové na Ceny města Dobříše

Měla jsem to štěstí, že jsem byla u zrodu této tradice a moderovala jsem vůbec první udílení Ceny města Dobříše.
Tehdy se představitelé města rozhodli udělit ocenění panu profesoru Miroslavu Oličovi, dlouholetému řediteli gymnázia v Dobříši, a panu Janu Tománkovi, úspěšnému sportovci s handicapem.

Sama jsem absolventkou zdejšího gymnázia a už navždy budu panu profesorovi Oličovi vděčná, že nás tehdy, alespoň po dobu studia, dokázal ochránit od atmosféry tvrdé komunistické normalizace a zachovat na škole určitého ducha svobody. Jako psycholožka zase provázím lidi těžkými životními situacemi a životní příběh pana Tománka a jeho překonávání nepříznivého osudu je pro mě též silnou inspirací lidské bojovnosti a vůle k životu.
Ten večer jsem měla, přiznám se, opravdovou trému. Když jsem se ale pohledem střetla se zaplněným Zrcadlovým sálem dobříšského zámku a v očích tolika dobříšských sousedů spatřila dychtivé očekávání, tak ze mě vše spadlo a uvěřila jsem, že prožijeme opravdovou slavnost, radost ze společné hrdosti a z možnosti ji projevit. Dlouhotrvající potlesk ve stoje na konci toho večera to jen potvrdil.

Vzpomínám i na ostatní ročníky udílení Cen města Dobříše a jsem ráda, že takovou tradici ve městě máme. Umožňuje nám se sejít v krásném prostředí a odměnit lidi, kterých si vážíme, kteří nás inspirují a kteří se podílejí značnou měrou na našem pocitu, že tu žijeme rádi a jsme tu doma.

Zdeňka Žádníková: Neskonale mne těší, inspiruje a osobně posiluje setkání s lidmi, kteří zjednodušeně řečeno nekopou jen za sebe

Jak dlouho moderujete Ceny města Dobříše a co Vás k tomu přivedlo?
Před pěti lety mne oslovil starosta Dobříše pan Stanislav Vacek ke spolupráci. Chodí se svou paní pravidelně na benefice našeho nadačního fondu a zaujal ho styl a způsob mého moderování. Od té doby připravuji scénář slavnostního večera společně i s natáčením medailonků oceněných. Strávím tak s nimi několik dnů a musím říci, že mi inspirace k psaní jde tak mnohem lépe, než když píšu bez důvěrné znalosti prostředí. Letos tedy slavím pomyslnou pětiletku.

Co Vám setkání s dobříšskými osobnostmi přineslo do života za nová poznání?
Že výroky typu: jak ten život rychle uteče a že v životě litujeme toho, co jsme nezkusili, jsou pravdivé… Na jedné straně je ode mne až troufalost snažit se v 10–15 minutách vystihnout podstatu a esenci osobnosti, o které medailonek tvořím, na straně druhé mne neskonale těší, inspiruje a osobně posiluje setkání s lidmi,
kteří zjednodušeně řečeno nekopou jen za sebe. Je to nabíječka. Zároveň vidím, že je nezbytně nutné se ve vyšším věku starat i o tu „Phýsis“, nejen „Psýché“…

Co je na moderování celého večera nejtěžší?
Aby do sebe všechny články večera zaklaply a večer měl svou osobitou myšlenku a spojující energii. S tím souvisí i výběr interpreta. Ideální je, když máme nejdříve vybrané oceněné a teprve pak se uvažuje o hudebním programu, ne naopak. Někdo je zastáncem klasické muziky, jiný vyznavačem folku… Se znalostí těchto preferencí lze připravit nezapomenutelný večer se vším všudy.

Slavnostní večer předávání Cen města Dobříše

Slavnostní předání Cen města Dobříše se uskuteční 3. října 2020 od 19.00 hod. v Zrcadlovém sále na zámku Dobříš. V rámci večera, kterým bude hosty provázet herečka a moderátorka Zdeňka Žádníková, bude mimo jiné formou videomedailonků představena dlouholetá práce a činnost obou oceněných. Po předání cen pak vystoupí jako vzácný hudební host naše přední mezzosopranistka, sólistka Opery Národního divadla v Praze, paní Andrea Tögel Kalivodová s programem operních árií Věčná Carmen. Na klavír ji doprovodí docentka AMU, paní Ladislava Vondráčková.
Vzhledem k současné situaci a omezením z důvodu pandemie koronaviru je kapacita akce omezena na 100 osob (včetně účinkujících).
Děkujeme za pochopení.

Zpracováno redakcí
Zdroj foto: archiv moderátorekPředchozí článekStručné informace ze 14. zasedání Zastupitelstva města Dobříše
Další článekMasarykovo sanatorium Dobříš: hledáme brigádníky