Celková rekonstrukce ubytovny v Dobříši za více než 31 milionů Kč je dokončenaPo více než rok trvající rekonstrukci proběhla kolaudační prohlídka, po které byla slavnostně přestřižena páska nově opravené dobříšské ubytovny. První prohlídky vnitřních prostor objektu a nových bytů se účastnili zástupci města, městského úřadu, Státního fondu podpory investic, zástupci firmy VISTORIA CZ a novináři.

Náklady na opravu dobříšské ubytovny činí celkem 31 305 394,10 Kč včetně DPH. Z toho 16 951 805 Kč včetně DPH bude pokryto získanou dotací ze Státního fondu podpory investic, 4 708 000 Kč včetně DPH z dotace získané ze Středočeského kraje a 9 645 589,10 Kč včetně DPH uhradí město Dobříš z vlastních zdrojů.

„Stavebními úpravami objektu vzniklo celkem 29 nových bytových jednotek, z nichž 15 sociálních bytů bude stále vyčleněno pro občany ve znevýhodněné sociální situaci. Ostatní byty budou patřit do skupiny takzvaných dostupných bytů. V rámci realizace vznikla také denní místnost pro domovníka nebo pracovníka poskytujícího sociální služby,“ upřesnil dnes po kolaudační kontrole místostarosta Tomáš Vokurka.

Takzvané sociální byty a ty budou přidělovány dle čl. 7 č. směrnice 2/2020. Rada města zároveň schválila, že rozdělení 14 dostupných bytů ve zrekonstruované budově čp. 1486 proběhne na základě doporučení sociálně-zdravotní komise, což v praxi znamená také vyčlenění části dostupných bytů pro válečné uprchlíky z Ukrajiny.
„Doba je turbulentní a my musíme umět reagovat na aktuální dění. Několik z dostupných bytů proto přidělíme uprchlíkům, kteří do našeho regionu přicházejí z válkou sužované Ukrajiny,“ dodal místostarosta Tomáš Vokurka s tím, že o konkrétních podmínkách a detailech bude ještě jednat rada města i členové sociálně-zdravotní komise.

Co vše se v rámci rekonstrukce na budově dělalo, upřesnil už v dubnových Dobříšských listech Mgr. Martin Švarc z odboru místního rozvoje MěÚ Dobříš.

Realizace celkové rekonstrukce budovy probíhala do 1. 3. 2021 do 6. 4. 2022. Zhotovitelem celého díla byla firma VISITORIA CZ.
„Celý projekt se velmi zdařil a věříme, že se nájemcům bude v zrekonstruovaných bytech líbit. Děkujeme za poskytnutí dotace Státnímu fondu podpory investic a Středočeskému kraji. Dále děkujeme firmě VISTORIA CZ za odborné provedení díla,“ dodala za dobříšský městský úřad projektová manažerka Ing. Markéta Samcová.

Zpracovala DH
Autor foto: DH

Reklama

Předchozí článekProvoz přes Pilský potok na Pražské ulici je díky mostnímu provizoriu opět obnoven
Další článekCarpe diem!