Bující klientelismus v DobříšiPořadí výstavby na zastavitelných pozemcích v Dobříši určuje v územním plánu kapitola An) nazvaná etapizace. Zástupce majitele poloviny jednoho takového pozemku (Ing. Michal Pernica) při jednání s komisí pro místní rozvoj dal najevo, že by rád, kdyby na tomto pozemku byla umožněna výstavba. Předseda komise a určený zastupitel pro územní plánování, pan Radek Vystyd, následně vydal ústní pokyn, na jehož základě stavební odbor vytvořil podmínky pro přednostní pořízení územní studie „Úvozová a Ke Bzdince“, která měla požadovanou výstavbu umožnit. Pan Vystyd si tak přisvojil kompetenci, která mu neplyne ani ze zákona, ani z organizačního řádu MěÚ Dobříš a termín „zneužívání pravomoci veřejného činitele“ mu zřejmě nic neříká. To celé pak posvětila Rada města Dobříše.
Očekávali byste, že takovéto zákulisní machinace, jejichž konečným cílem je porušení závazných podmínek územního plánu a řady právních předpisů, budou drženy pod pokličkou? Nikoli v Dobříši. Radní Vystyd se výše uvedeným postupem „pochlubil“ na zasedání zastupitelstva dne 20. 4. 2017. Občané se tak dozvěděli, že mít „dobré vztahy“ s panem Vystydem a s komisí pro místní rozvoj se opravdu vyplatí. Ovšem jen do té doby, dokud je nerozkryje veřejnost, jak se v tomto případě stalo.
Nestačí vám výše uvedené informace a chtěli byste se o celém případu dozvědět více souvislostí? Ráda bych vám je sdělila. Jenže v Dobříšských listech to není možné. Mají totiž zavedené pravidlo, že měsíční příspěvky od veřejnosti mohou mít pouze 1 500 znaků, a ty jsem již vyčerpala. Podrobnosti o celé kauze se tedy budete muset dočíst z jiných médií.

Jana Vlnasová

Poznámka redakce

Na 18. veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se konalo 20. 4. 2017, byla zařazena do diskuze informace k projednávání územní studie Úvozová a Ke Bzdince, Dobříš. Po velmi dlouhé diskuzi mezi zastupiteli a občany města Dobříše zastupitelstvo přijalo následné usnesení:
Usnesení č. 19/18/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše doporučuje odboru výstavby a životního prostředí, úřadu územního plánování Městského úřadu v Dobříši, aby z důvodu nesplnění podmínek etapizace zástavby ukončil pořizování územní studie Úvozová a Ke Bzdince a neschválil možnost využití územní studie Úvozová a Ke Bzdince jako podkladu pro rozhodování v území a pro její územně plánovací dokumentace a její změny.Předchozí článekSpolečenská kronika – duben 2017
Další článekVyjádření člena zastupitelstva