Blízký konec letošního školního roku – dobrý, nebo problematický?Konec školního roku se blíží mílovými kroky. Žáci se těší, že už nebudou psát úkoly a učit se na zkoušení. Rodiče si odpočinou od problémů, které se na ně v průběhu školního roku nahrnuly.

Přesto i v průběhu prázdnin a na počátku září mohou některé z nás potkat problémy, které je třeba řešit. Rodiče jsou do 18 let důležitými osobami pro děti a mladistvé. Vztahy mezi školami, rodiči a žáky jsou jedny z důležitých, které ovlivňují dítě a jeho rodinu v mnoha oblastech.
Mnoho rodičů trápí prospěch dítěte, problémy s chováním ve škole. Pokud jsme se školou vzájemně komunikovali, hledali řešení a pomoc
(lékaře, odborníky, úřad), bude konce roku náročný, ale skončí a my si odpočineme. Některé z vás čeká rozhodnutí, jak vyřešit neprospěch v určitém předmětu, značnou absenci (nemoc, záškoláctví). Pokud k tomu dojde, škola dá termín opravných zkoušek, popřípadě navrhne opakování ročníku. Pak už je to o tom, zda se domluvíte se školou o konzultacích, domácí přípravě na opravné zkoušky. Opakování ročníku nastává, pokud dítě ve více než dvou předmětech neprospělo, mělo značnou absenci a nebylo hodnoceno, popřípadě na žádost rodičů. Plnění povinné školní docházky, základního vzdělání, je právně dáno školským zákonem, který upravuje, dokdy trvá a za jakých podmínek se koná, kdy končí.

V letošním roce proběhl nový způsob přihlášek na střední školy. Určitá část dětí se nechce dál vzdělávat, nebyly přijaty na střední školu. Možnost dále se vzdělávat není dána jen středními školami, ale například i jazykovými školami. Status studenta je dán pokračováním v dalším vzdělávání po splnění základního vzdělání, povinné školní docházky. Je to zároveň období, kdy za dítě platí zdravotní pojištění stát. V případě nepokračování ve studiu je třeba zvážit, co dál a nedostat se do dluhů (zdravotní pojištění). V tomto případě již dítě je mimo školství a patří pod sociální, personální, kariérovou oblast (úřad práce, zaměstnavatel, podnikání, …). Podobný postup je vhodný i v případě, že dítě bylo vyloučeno se střední školy, odešlo ze školy.

Není ostuda, pokud se nám něco podobného stane. Důležité je hledat cestu k řešení problému, jeho důsledku a hledat možnosti co nejlepšího začlenění dítěte (mladistvého, dospělého) do společnosti a jeho uplatnění.

Mgr. Eva Burešová,
zastupitelkaPředchozí článekKulturní středisko Dobříš představuje program na červen 2024: Výstava, dětský divadelní festival, Summer fest Dobříš
Další článekProjektový týdenv ZŠ TRNKA