Bezpečná Dobříš s městskou policií – květen 2020V květnu řešili strážníci městské policie nejrůznější stížnosti a oznámení. Některé jsou spíše kuriózní, jiné naopak vážné a problematické. Velmi často jsou strážníci voláni k zajištění pořádku ve městě, k zajištění ochrany majetku a osob. Ne zřídka musí čelit nepříjemným situacím, nadávkám a urážkám. Děkujeme tedy tímto všem, kteří si uvědomují, že i dobříšští strážníci jsou jen lidé, kteří dělají svou práci, jak nejlépe umí.

Do areálu Masarykova sanatoria MEDI HELP, s. r. o., vnikl neznámý muž a dožadoval se vstupu do vnitřních prostor sanatoria bez roušky. Hlídka MP se po příjezdu na místo muži snažila domluvit a vysvětlit nutnost dodržování platných bezpečnostních opatření. Muž si však odmítal nasadit v té době povinnou roušku i opustit areál sanatoria a dožadoval se přivolání hlídky PČR. Ta byla na jeho žádost přivolána a celou událost si převzala.

Opakované rušení nočního klidu hlasitou hudbou. V blízkosti budovy bývalého kina bylo oznámeno (6. 5. 2020 v 00.35 hod.) intenzivní a časté rušení hlasitou hudbou. Strážníci MP na místě oznámení potvrdili a po sepsání přestupku zahájili správní řízení, k němuž byly „přičteny“ další přestupky: neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, a mezi přestupky proti veřejnému pořádku se přidala další skutková podstata přestupku: znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci.

UPOZORNĚNÍ: Za přestupek znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, stejně jako za přestupek ublížení na cti, může být udělena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Rušení nočního klidu je jedním z nejčastějších oznámení, které MP Dobříš dostává. Obvykle se jedná o mládež, která velmi často bývá i v podnapilém stavu. Ve většině případů je však vše vyřešeno domluvou strážníků.

Fyzické napadení řidiče autobusu opilým pasažérem. Řidič strážníkům k celé věci uvedl, že při slovním upozornění pasažéra o nasazení roušky na obličej se dotyčný muž zvedl a vydal se k místu řidiče, kde ho fyzicky napadl opakovanými údery pěstí do hlavové části, a tím mu způsobil drobné krvácející a tržné zranění na hlavě. V místě se nacházel svědek celého incidentu, který zabránil útočníkovi v dalším napadání a vyvedl ho ven z autobusu. Poté byla přivolána hlídka MP, která na místě prověřila muže podezřelého z přestupku dle §12 odst. 2 písm. b) zákona 553/1991 Sb. Hlídkou MP byla provedena u obou mužů dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která u útočníka potvrdila 1,57 promile. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je útočník důvodně podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, §7 odst. 1 písm b) a c) bod 4. Zákona 251/2016 Sb., s tím, že jinému ublížil na zdraví a dopustil se jiného hrubého jednání. Tak byla věc sepsána a předána k prošetření před správní orgán při MěÚ Dobříš.

V blízkosti rybníka Papež bylo oznámeno stojící otevřené vozidlo, nezajištěné proti krádeži a v protisměru, navíc u kontejnerů, které se měly zrovna vyvážet. U vozidla byly všechny pneumatiky vypuštěné a tak byla kontaktována PČR, zda vozidlo není v pátrání. Vzhledem k tomu, že bylo vše bylo v pořádku, informovala MP Dobříš přímo majitele vozidla a přikázala mu vůz ihned odvézt.

Strážníci v květnu řešili také krádež v Penny marketu na Větrníku, kdy byla na místě zadržena žena, která odcizila zboží v hodnotě 247 Kč. Krádež byla řešena vysokou pokutou. Jelikož u sebe zlodějka neměla příslušnou hotovost… byl jí vystaven příkazový blok na pokutu.

Dobříšští bezdomovci

Oznámení a stížnosti občanů týkající se „povalování“ místních bezdomovců a jiných nepřizpůsobivých osob, které znečišťují lavičky, Husův park a další místa v centru města jsou na stanici MP Dobříš na denním pořádku.

Městská policie eviduje několik stížností občanů města na porušování zákazu užívání alkoholu na veřejném prostranství, stanoveného platnou obecně závaznou vyhláškou. Dalším problémem je znečišťování veřejných prostor a veřejné pohoršování, kdy osoby v podnapilém stavu znečišťují prostranství výkaly, prázdnými PET lahvemi, nedopalky cigaret apod. Někteří jedinci obtěžují kolemjdoucí žebráním, kradou v obchodech. Povalují se po lavičkách.
Problematika nepřizpůsobivých osob spočívá v tom, že se zpravidla jedná o sociálně slabší jedince a sankce jsou v případě spáchaného přestupku na těchto osobách v podstatě nevymahatelné, jelikož nic nevlastní, nikde nebydlí. Uložené sankce jsou proto neúčinné. Strážníci mohou v rámci zákonů upravujících jejich povinnosti pouze působit vhodným chováním tak, aby osoby porušující předpisy dobrovolně opustily prostory. Výsledný efekt však mnohdy nenaplní předpokládaný záměr. Tito lidé se pouze přesunou na jiné pro ně pohodlné místo.
Městská policie v této problematice intenzivně spolupracuje se sociálním odborem – sociální pracovnicí a kurátorkou.

Částečná demolice objektu ubytovny Sluníčko v Dobříši

Dne 9. 6. 2020 proběhla částečná demolice objektu ubytovny Sluníčko v Dobříši.

Na základě žádosti a dohody zde poskytla svou součinnost Policie ČR a také strážníci Městské policie Dobříš. Objekt musel být před zahájením demoličních prací prohlédnut, aby byla vyloučena případná přítomnost ukrytých osob.
K prohledání objektu byl použit služební pes MP Dobříš, kterého vedl při práci jeho psovod. V objektu byly nalezeny dvě osoby, které následně policisté vykázali z místa k odchodu.


Při částečné demolici ubytovny Sluníčko poskytla svou součinnost i MP Dobříš se služebním psem

SOS tlačítko a pomoc strážníků MP Dobříš

Tentokrát přes SOS tlačítko požádala o pomoc paní, která upadla v kuchyni, nemohla se sama zvednout. Pomoc strážníků byla okamžitá. Lékař nebyl potřeba, žena byla bez zranění. I přesto byla informována kontaktní osoba, která obdržela informace o tom, co se stalo.

Strážníci pomáhali ženě, která spadla ve vaně a nemohla se pohnout. Oznamovatelem byl manžel ženy, který MP zavolal z důvodu, že nemá síly, aby manželce pomohl sám. Strážníci na místo okamžitě dorazili a pomohli.

Strž. Alena Kovaříková,
zástupkyně velitele MP Dobříš
Zdroj foto: redakce, MP DobříšPředchozí článekVHS Dobříš – Úřední hodiny prodlužujeme ve středu o hodinu
Další článekSpolečně jsme to zvládli a teď si užijme krásné léto