2. ZŠ – ohlédnutí za školním rokemPoděkování

Tento školní rok byl šestým rokem, kdy jsem pracovala jako ředitelka 2. základní školy Dobříš.
Chtěla bych tímto poděkovat všem pracovníkům školy za jejich práci. Pedagogům děkuji za
skvělou vzdělávací práci, nepedagogům za výborné a chutné obědy, úklid školy, panu
školníkovi za každodenní běžné opravy či sekání trávy a paní ekonomce za perfektní
vyúčtování všech akcí.
Poděkování patří i Vám, zákonným zástupcům, kteří jste po celý školní rok dohlíželi na
přípravu Vašich dětí, spolupracovali jste se školou a podporovali jste aktivní účast Vašich dětí na akcích školy. Např. ve sportovních a poznávacích kurzech, v soutěžích, olympiádách, na přípravě návštěvy v domově seniorů, v mateřských školách, dětském domově, na přípravě divadelních představení, činnosti ve sportovních zájmových kroužcích, klubech a oddílech…
Dosáhli jsme společně řady ocenění a úspěchů. Žáci školu úspěšně reprezentovali nejen ve
sportu.

Těším se 3. září 2018 na budoucí prvňáčky, všechny žáky, Vás rodiče a své kolegy.

Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy

Reklama