2. ZŠ Dobříš přivítala budoucí prvňáčkyDne 27. 2. proběhlo již čtvrté setkání s předškoláky, tentokrát pod názvem Veselé zpívání. Děti ze třídy II. A s třídní učitelkou Mgr. Janou Štrausovou si připravily pro budoucí prvňáčky muzikál Červená karkulka. Pozvání přijali i rodiče vystupujících žáků. Všechny písně zazněly živě s doprovodem klavíru. Představení bylo zakončeno pásmem dalších dětských písní, kdy se ke zpěvu radostně připojili všichni zúčastnění. Velký potlesk byl všem vystupujícím odměnou a nechyběly ani slzičky dojetí.
V úterý 20. 3. se uskutečnil den otevřených dveří. Děti si mohly i zasportovat ve školní tělocvičně. Pro rodiče byla připravena beseda s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny Příbram na téma školní zralost. Otevřena byla i kuchyňka se sladkým občerstvením.

Těšíme se, že se setkáme i u zápisu dětí do 1. ročníku ve čtvrtek 5. dubna nebo v pátek 6. dubna od 13.30 do 16.30 hodin.


2. ZŠ Dobříš nově zavedla online neboli internetový rezervační systém

Škola rodičům na svých internetových stránkách nabízí možnost vybrat si a zarezervovat termín. V současné době ho již mohou využívat rodiče při zápisu dětí do 1. ročníku. V příštích dnech bude zpřístupněn i pro účastníky sportovních kurzů a dalších akcí školy.

Z. Kofroňová, 2. ZŠ Dobříš

Reklama

Předchozí článek„Nová škola“ v pohybu
Další článekProjekt „Šablony 2. ZŠ Dobříš“ pomáhá nejen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami