130 let od založení hasičského sboru ve Staré HutiHistorie:

22. 8. 1889 vznesl starosta obce p. František Lešner za přispění radního a zástupce Knížecích železáren p. Emila Hummela návrh, aby byl v naší obci založen sbor dobrovolného hasičstva.

14. 10. 1889 na obecní výborové schůzi byly předloženy předem vypracované stanovy pro zřízení hasičského sboru, které byly po přečtení schváleny v plném rozsahu.

13. 6. 1890 byla schválena objednávka na zakoupení stříkačky u firmy Rudolf Czermak se sídlem v Teplicích v Čechách.

19. 6. 1890 se konala Ustanovující valná hromada. Předsedalo jí 47 přihlášených členů správní rady, prozatímně pověřených řízením hasičského sboru, až do doby jeho oficiálního ustavení.

2. 7. 1890 byla sjednána dohoda s p. Josefem Petřinou z Drevník o odborném výcviku našeho nově vzniklého spolku.

15. 8. 1890 svolává výbor mimořádnou valnou hromadu. Hlavní bod programu je volba velitele a podvelitele sboru. Velitelem se stává p. Jindřich Balvín a podvelitelem p. Eduard Seik.

8. 9. 1890 dodání hasičské stříkačky od firmy Rudolf Czermak.

Současnost:

Na počátku letošního roku jsme ve výboru SDH začali domlouvat oslavy 130. výročí založení našeho sboru. Termín oslav byl zvolený na 6. 6. 2020. Jako základ oslav jsme plánovali pochod se živou hudbou od hasičské zbrojnice k památníku padlých ze světových válek před kulturním domem. Zde bychom položili věnec a vrátili bychom se k hasičské zbrojnici. Tady by byla ukázka cvičení s ruční stříkačkou, dále stříkačkou Ebert, cvičení našich žáčků. Dále byly plánovány ukázky techniky profesionálního HZS. Současně jsme připravovali vydání brožury k tomuto výročí. Po celou dobu bylo plánováno zajištění občerstvení. Počátkem března však byl vyhlášen krizový stav a nebylo jasné, kdy dojde k jeho uvolnění. Bohužel tato situace vedla k rozhodnutí, že příprava oslav bude ukončena. Vzhledem k tomu, že přeci již došlo k částečnému uvolnění, tak jsme narychlo ve výboru rozhodli, že věnec zajistíme a k pomníku položíme. 6. 6. 2020 jsme se sešli v počtu 11 v hasičské zbojnici a společně jsme se pěšky se starostou obce přesunuli za vydatného deště k pomníku, kde jsme věnec slavnostně položili.

Josef Havelka, jednatel SDH Stará HuťPředchozí článekZ historie města
Další článekZprávičky z mateřské školičky a základní školy