5.7 C
Dobříš
Neděle, 25 října, 2020

Masarykovo sanatorium Dobříš: hledáme brigádníky

Hledáme brigádníky pro naše zdravotnické zařízení, kteří se budou chtít podílet na zajištění provozu, zejména technickou podporou našim zdravotníkům v současné krizové době. Náplň práce: podpora zdravotnického personálu – např. rozvoz jídel z kuchyně na oddělenípochůzky dle potřebyúklid společných prostorpomoc v kuchynipomoc v prádelněatp. Na...

Ceny města Dobříše

Ceny města Dobříše jsou v našem městě vyhlašovány již od roku 2008. V rámci tradičního slavnostního večera, kdy jsou ceny předávány, už tak získalo toto ocenění mnoho významných osobností. Od samého počátku udílení cen dostávali ocenění lidé, kteří pro město Dobříš i pro jeho okolí přispěli velkou měrou v...

Stručné informace ze 14. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Dne 10. 9. 2020 se ve společenském sále Kulturního domu Dobříš konalo 14. zasedání Zastupitelstva města Dobříše. ZM schválilo: Rozpočtové opatření č. 4/2020, vč. přehledu o plnění rozpočtu k 31. 7. 2020, a předpokládaný stav rozpočtu k 31. 12. 2020 Předložený návrh rozpočtového opatření č. 4/2020 zohledňuje zejména skutečnosti, které nebyly známy v...

Dotace z rozpočtu města Dobříš 2021

Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání konaném dne 10. 9. 2020 schválilo nová pravidla pro přidělování dotací (dříve grantů). Nová pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Dobříše, která byla přepracována a změněna na základě požadavků vyplývajících z dosavadní praxe a která by měla odstranit stávající identifikované nedostatky, mají zajistit transparentnější...

Dobříš zadává veřejné zakázky plně elektronicky

Od března 2020 využívá město Dobříš elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK. Rozšíření elektronické nabídky a žádosti o účast umožňuje dodavatelům jednoduché a plně elektronické podávání nabídek. Velmi praktické jsou dvě auditorské funkcionality. Auditor – role umožní přidat do E-ZAKu roli auditora organizace pro zadavatele. Uživatel s tímto oprávněním...

Středisko zdraví, spol. s r. o., v Dobříši přebírá nový jednatel

Pozici jednatele dobříšského Střediska zdraví zastával Mgr. Tomáš Vokurka více jak 7 let. Po jeho loňském jmenování do funkce neuvolněného místostarosty města Dobříše však sám deklaroval, že nebude chtít tyto dvě pozice zastávat současně. Jeho rozhodnutím bylo a je maximálně se věnovat práci ve vedení města. Vzhledem k pandemii koronaviru...

Změny personálního zajištění odpadového hospodářství na MěÚ

Od 1. října 2020 převezme agendu odpadového hospodářství města, včetně spravování motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH) od místostarostky města Bc. Dagmar Mášové a Ing. Jitky Kořínkové kolegyně Ing. Kateřina Rambousková. Dále bude zajišťovat změny v prvotní evidenci místního poplatku za odpady, např. pro nově přihlášené občany. V případě jakýchkoli...

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Pečovatelské služby města Dobříše

Na základě vzájemné dohody byl rozvázán pracovní poměr s paní Naděždou Matějkovou, dlouholetou ředitelkou domu s pečovatelskou službou. Paní Matějkové děkujeme za vykonanou práci, do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a pohody. Řízením příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Dobříše byla dočasně pověřena paní Dana Mlýnková, která zde není žádným...

Pozvánka na slavnostní pochod na Čtyřmezí 2020

Přijměte pozvání a pojďte s námi už po sedmé na Čtyřmezí. Tradiční slavnostní průvod čtyř obcí se uskuteční ve středu 28. 10. 2020, tedy v den státního svátku vzniku samostatného československého státu. Z Dobříše se na cestu vypravíme v 9.00 hod. přímo od radnice města, a samozřejmě s městským praporem....

Kaple sv. Jáchyma bude opět zářit v plné kráse

Kaple sv. Jáchyma stojící blízko cesty na Rosovice se konečně dočkala opravy. Práce byly zahájeny začátkem června a rozděleny na dvě části. Rekonstrukci vlastní stavby podle projektu pana Ing. Filipa Chmela prováděla společnost CASPINA, s. r. o., vedená panem Danem Hellerem, dřevěný mobiliář – klekátko a oltářní menzu i...