22.3 C
Dobris
Neděle, Červenec 21, 2019

Nová aplikace Výsadba a úprava zeleně již funguje

Chladicí výkon vzrostlého olistěného stromu je srovnatelný s chladicím výkonem malé klimatizační jednotky. Stromy jsou účinnou a přirozenou ochranou proti letním vedrům. Pohlcují velké množství slunečního záření a ochlazují okolí. Výsadbou dalších stromů a keřů na Dobříši tam, kde je to vhodné a možné, můžeme zmírnit negativní dopady tepelných...

Kruhový objezd se bude upravovat za provozu

V druhé polovině července dojde k plánovaným úpravám kruhového objezdu v ulici Plk. B. Petroviče (u kotelny). Tyto úpravy se budou provádět z podnětu dopravce Arriva, který plánuje od srpna zavést velkokapacitní autobusy o délce 15 m na linky trasy Praha–Příbram vedoucí přes Dobříš. Úpravu kruhového objezdu odmítlo předchozí vedení města...

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v Dobříši

Dne 24. a 25. 5. proběhly v České republice volby do Evropského parlamentu. Republiková volební účast činila 28,72 %. V Dobříši se dostavilo k volebním urnám 33,29 % oprávněných voličů a odevzdáno bylo 2307 platných hlasů. Dobříšští voliči mezi strany a hnutí na prvních sedmi místech rozdělili své hlasy následovně: Piráti...

Úpravy místní komunikace v ul. Fričova, Dobříš – čtvrtý rok v udržitelnosti

CZ.1.15/1.1.00/85.01974 Projekt Úpravy místní komunikace v ulici Fričova byl dokončen před 4 lety. Cílem byla obnova povrchů komunikace ulic Fričova a Školní včetně přilehlé křižovatky a navýšení počtu parkovacích míst. Stavební úpravy provedla firma Strabag, a.s., a finanční prostředky ve výši 4 364 772,90 Kč byly čerpány ze strukturálních fondů...

Společenská kronika – červenec–srpen

Vzpomínky Dne 19. července 2019 by oslavil 90. narozeniny náš táta, pan Václav Hlaváček, mistr kominický z Dobříše. 21. srpna to bude 20 let, kdy nám navždy odešel. Stále vzpomínají synové Václav, Josef a Petr s rodinami a ostatní příbuzní Dne 5. srpna 2019 uplyne již 5 let, kdy nás opustil...

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Vážení rodiče, vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let, tradičně na dobříšském zámku v krásném prostředí Zrcadlového sálu. Rodiče nově narozených dětí si však musejí sami zažádat o účast na tomto slavnostním obřadu, kam jsou zváni pouze na základě vyplněné přihlášky. Přihlášku na vítání občánků je možné nově...

Hasiči bojovali o pohár starostky

Výjimečná podívaná se uskutečnila 19. 5. na louce u rybníka Papež. Hasičské týmy se zde utkaly v požárním sportu o trofeje a diplomy, které přebraly z rukou starostky města Jany Vlnasové. V kategoriích, mužské i ženské, zvítězily týmy ze Suchodola. Nejlepší družstvo zasáhlo terč v čase lehce přes 18 vteřin....

Změna možností úhrady vodného a stočného

Vážení odběratelé, v rámci zkvalitňování služeb jsou faktury za vodné a stočné od 1. 6. 2019 srozumitelnější a přehlednější. Myslíme na životní prostředí i Vaše peněženky, proto již nebudeme posílat předvyplněné poukázky A ve faktuře. Jedná se pro Vás o nejdražší způsob úhrady faktur, využívá ji tedy minimum z Vás. Byli...

Dobříšské pískoviště (3)

Tak jako v Praze – a v celé naší zemi – se demonstruje, i u nás v Dobříši. Nevím ale, zda si opravdu uvědomujeme, co je tím klíčovým cílem organizátorů občanského spolku Milion chvilek pro demokracii. Neměla by to být snaha prosazovat nějaké konkrétní politické programy a řešení. Cílem je: „Ochránit...

Psí útulek Dobříš

Tito a další pejsci na vás čekají v psím útulku v areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít denně (pracovní dny, víkendy, svátky) po telefonické domluvě na tel. č. 724 077 264 a některého z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho po procházce, důkladném zvážení a podepsání adopční smlouvy...