13.5 C
Dobříš
Neděle, 7 června, 2020

Grantové řízení města Dobříše pro rok 2020

Grantová komise pro grantové řízení města Dobříše pro rok 2020 posoudila celkem 66 žádostí o grant. Výsledky jednání komise projednala rada města 11. 2. 2020 a usnesením č. 18/45/2020/RM schválila poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy u 36 žádostí, kde byla výše dotace do 50 000 Kč. U dalších 18 žádostí, kde výše...

Nová pravidla pro sekání trávy a údržbu zelených ploch ve městě pomohou...

Jaro dospělo do svého finiše a přicházejí letní měsíce, na které se mnozí z nás těší. S příchodem slunečných a teplých dnů nás čeká, podobně jako v minulých letech, období sucha. Do popředí se tedy dostává důležité téma šetření vodních zdrojů, dobříšských nevyjímaje, a lepší hospodaření s vodou obecně....

Program rozvoje města Dobříše bude mít zpoždění, ale nouzový stav nám...

Vážení spoluobčané,v květnových Dobříšských listech jsme vás informovali o současném stavu zpracovávání strategického dokumentu Program rozvoje města Dobříše na období 2021–2028. Zároveň jsme vás informovali o zveřejnění návrhu analytické části uvedeného dokumentu na webové stránce města k vašim připomínkám (předpoklad zveřejnění byl v polovině května 2020).

Co bude s nevzhlednou prolukou v centru města? Nyní je ve správě...

DLOUHODOBĚ JE MÍSTO PROLUKY, KTERÁ SE NACHÁZÍ V SOUVISLÉ ŘADĚ DOMŮ NA PRAŽSKÉ ULICI V CENTRUMĚSTA, KRITIZOVÁNO ŘADOU OBČANŮ A JIŽ ROKY ZDE VIDÍME NAVRŠENÉ PANELY. KONKRÉTNĚ SE JEDNÁ O STAVEBNÍ POZEMKY P. Č. 17/1 A 17/2 A DALŠÍ, KTERÉ VLASTNÍ MANŽELÉ HAVELKOVI. V letech 2011–2014 vedl pan Havelka...

Město Dobříš má akční plán zlepšování kvality ovzduší – pokračování

V květnovém čísle Dobříšských listů jsme vám představili „Akční plán zlepšování kvality ovzduší města Dobříše“ (zkráceně APZKO). V tomto článku si představíme některá z opatření, která se město chystá do budoucna realizovat. Z analýzy imisní situace na území města vyplývá, že kvalita ovzduší je...

Novým jednatelem společnosti Dokas je Adam Šauer

Na konci dubna skončil po 11 letech ve funkci jednatele společnosti Dokas pan Jan Marek. Město společnost Dokas potřebuje nejen pro svoz odpadů, ale i pro údržbu cest, správu zeleně či provoz sportovišť. Dobříš však potřebuje funkční společnost. Proto byla společnost zřízena, a proto ji město...

V červnu proběhne monitorování dopravy

Dobříš se dlouhodobě potýká s nákladní dopravou. Centrem města denně projede mnoho nákladních aut i kamionů. Kolik přesně? Odkud a kam po městě jedou? Právě na tyto otázky by měl odpovědět dopravní průzkum, který město objednalo u Dopravní fakulty ČVUT. Vybraný pracovní den v červnu budou na...

Změny personálního zajištění odpadového hospodářství

Od 1. června 2020 převezme agendu odpadového hospodářství města, včetně spravování motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH) od místostarostky města Bc. Dagmar Mášové a Ing. Jitky Kořínkové nová kolegyně Ing. Veronika Pávišová. V případě jakýchkoli dotazů k MESOHu a odpadovému hospodářství ve městě,...

S místostarostou Dobříše v nově zrekonstruované sportovní hale

Dobříšská sportovní hala prošla svou největší rekonstrukcí v historii, díky které nyní nabízí moderní prostory pro sportovce i širokou veřejnost.Sportovní hala v Dobříši byla postavena v 70. a 80. letech minulého století. Kromě samotné sportovní plochy byla v budově umístěna také posilovna, sauna, ubytovna, restaurace a v posledních letech zde...

Jak si zařídit rybářský lístek

Přemýšlíte, že začnete chodit chytat ryby, nebo vám propadl starý rybářský lístek? Není nic jednoduššího než si zajít na odbor výstavby a životního prostředí a zažádat o nový rybářský lístek. Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost...