ZŠ – Krásná slavnostV sobotu 4. 11. 2017 se starohuťská škola otevřela všem občanům a návštěvníkům obce. Konala se v ní oslava 120. výročí založení této vzdělávací instituce. Program celé slavnosti zajišťovali žáci školy. Ve třetím (nejnovějším) podlaží nás konferenciérka Gita seznámila s počátky výuky v naší škole. Pak nás pozdravil i první řídící učitel školy Ladislav Malý, kterého představoval žák Tadeáš.
Vzhledem k tomu že v roce 1897 byla rovněž vysvěcená kaplička na návsi obce, mohli jsme v další třídě obdivovat maketu této kapličky. I k tomuto výročí nás děti poučily o výzdobě kapličky a o jejím významu pro obec. V další třídě jsme se ocitli na vlakové zastávce, protože v r. 1897 byla zahájena železniční doprava na trati Praha – Dobříš. Děti znázorňovaly dopravu ve vtipných vagónech. Žáci nám v další třídě připomněli i poštovní úřad. Zde jsme mohli spatřit pošťáka a vyslechnout hru na flétny. V poslední třídě na nás čekal komín s čápaty. Žáci nám zde předvedli pěkné pohybové vystoupení čápů s pěknými čapími zobáky. Čápi na komíně sídlí již od r. 1936. Všechny zaměstnankyně školy upekly sladké i nesladké dobroty a připravily i obložené chlebíčky pro návštěvníky oslavy. Ti byli z programu slavností nadšení. Děti i paní učitelky rozdaly přítomným spoustu radosti a optimizmu. Za všechny účastníky této milé oslavy děkuji dětem, paním učitelkám, vychovatelkám i paní školnici za opravdu nevšední zážitek, kterým se pro nás tato oslava stala a na které měla každá z nich nemalý podíl.

Mgr. Marie Volfová

Vážení spoluobčané, krásný advent, hezké prožití svátků vánočních a hlavně zdraví, štěstí v novém roce 2018 přejí žáci a zaměstnanci školy.Předchozí článekKlub důchodců
Další článekZprávičky z mateřské školičky