Před velikonočními prázdninami si děti ve škole ve Staré Huti připomněly svátky jara nejen výrobou různých drobných dekorací, ale i velikonoční „únikovkou“. Najít všechny úkoly nebylo tak složité jako je splnit, určit správná písmena a z nich sestavit slovo, které bylo heslem k získání drobné odměny.

V měsíci březnu žáci 2. ročníku navštívili knihovnu ve Staré Huti. Splnili kvíz na téma Večerníček. Žáci 3. ročníku se vydali pěšky přes zámecký park do knihovny na Dobříši.
27. 3. 2023 žáci 1. a 2. ročníku navštívili Památník Karla Čapka, vyrobili si velikonoční dekoraci – zápich do květináče. Dětem se akce moc líbila i proto, že si ji zpříjemnily již jarní procházkou.

V březnu také proběhly zápisy do 1. tříd s hojnou účastí budoucích prvňáčků.

Děti z výtvarného kroužku pod vedením Lenky Jaré se v březnu účastnily celostátní výtvarné soutěže PŘÍRODA KOLEM NÁS a tímto bychom chtěli pogratulovat Sáře Holoubkové, která získala krásné 3. místo.

Na závěr bych chtěla jménem všech zaměstnanců školy poděkovat obci Stará Huť, která každoročně zakoupí našim malým čtenářům první knížku. I letos si z akce Pasování na čtenáře děti odnesly tuto krásnou vzpomínku.

Za tým ZŠ Mgr. Jana JandováPředchozí článekZprávičkyz naší MŠ
Další článekPozvánka