Zprávičky z mateřské školičkyVážení a milí čtenáři,
během listopadu se nám podzim ukázal v celé své síle, pestrou paletou barev a ani změnami počasí na nás nešetřil, a tak jsme si mohli ve školce vychutnat všechna kouzla a radovánky tohoto období. Pouštěli jsme draky, hráli si v listí i v loužích, obdivovali jsme první jinovatku i vločky. Společně jsme připravili naši zahrádku i hřišťátka na zimní spánek. Při vycházkách jsme pozorovali sezónní práce kolem domečků, na polích i v lese. Povídali jsme si o tom, jak se na zimu chystají volně žijící zvířátka a jak jim můžeme pomoci. Experimentovali jsme barevně s počasím. Seznamovali se se základy zdravé výživy a zdravotní prevencí před nachlazením.

Na začátku měsíce jsme si dětským způsobem připomněli koloběh života a zapálili světýlko pro ty, které už nosíme pouze ve svých srdíčkách. Dalším týdnem nás provázel svatý Martin, který nám šel příkladem a ukázal nám, jak moc je důležité umět se podělit s ostatními. Ve třídách se tematicky tvořilo, vyrábělo, kreslilo i peklo, zpívaly se písničky, recitovalo se a vyprávěly se legendy i pranostiky. Děti se učily hodnotit jejich poselství a slovesný obsah, srovnávat je s vlastním pozorováním a zkušenostmi ze svého nejbližšího okolí a aplikovat je do života.

Po rušné části měsíce přišlo kulturní uvolnění v podobě divadelních představení. Pražský divadelní soubor PUK nám do školky přivezl z proslulých Devatero pohádek od pana Karla Čapka Pohádku ptačí a následně jsme navštívili Kulturní dům ve Staré Huti, kde jsme zhlédli dobrodružnou pohádku na motivy večerníčku České televize Krysáci a ztracený Ludvík. Obě představení se dětem velmi líbila.
Každá třída plnila také své úkoly sokolíka Pepíka, které citlivě podporují všestranný rozvoj dětí v pohybové, grafomotorické i kognitivní oblasti. Tyto úkoly přirozeně doplňují další řízené a individuální činnosti dětí, které jsou zaměřené na postupné získávání sebejistoty, sebeprezentace a kompetencí předškoláčků.

V závěrečném týdnu krásného listopadového měsíce jsme se chystali na první adventní neděli, kterou jsme oslavili i v našem přátelském školkovském prostředí.

Všichni se velmi těšíme na to nejkouzelnější období v roce – na čas vánoční.

Tým pedagogů MŠPředchozí článekProsincové slovo starosty Dobříše
Další článekZákladní škola