Změny v likvidaci odpadů na území města od 1. 1. 2018Zastupitelstvo města schválilo dne 22. 11. 2017 usnesením č. 30/24/2017/ZM obecně závaznou vyhlášku města Dobříš č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš.

Hlavní změny, které byly touto vyhláškou schváleny, jsou dvě. V oblasti města, kde probíhá pytlový svoz tříděného odpadu, tj. území Malé Strany, se od 1. 1. 2018 bude svážet tento odpad každý sudý pátek (ne jako doposud každé pondělí). Pytle lze odkládat před domy v době od 6 do 8 hod.

Zároveň vyhláška upravuje odkládání některých druhů stavebních odpadů do stanoveného množství bezplatně na sběrném dvoře města. Tato možnost nově platí pouze pro fyzické osoby, mající na území města Dobříš trvalý pobyt (tj. s vyznačeným trvalým pobytem v občanském průkazu), které mají uhrazený poplatek na komunální odpad. Rada města dne 10. 10. 2017 usnesením č. 26/22/2017/RM rozhodla, že se tímto způsobem bude odebírat jen tento odpad:

  • izolační materiál s obsahem asbestu,
  • objemný odpad (např. sedací souprava, židle, koberce, lina, matrace, zahradní nábytek, skříně).

Oba druhy v celkovém množství 50 kg/rok.
Zároveň zastupitelstvo města dne 22. 11. 2017 uložilo radě města usnesením č. 29/24/2017/RM rozšířit pytlový svoz tříděného odpadu na další lokality města od 1. 1. 2019. V průběhu roku 2018 tedy budou vhodné lokality vytipovány a zastupitelstvu města navrženy.

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš

Reklama

Předchozí článekNové známky TKO pro rok 2018
Další článekVydejte se s námi na veletrh Regiontour 2018 do Brna