Září na 2. ZŠ Dobříš proběhlo ve znamení sportuPrvní školní týden se sportovní třída 6.A vydala na kurz do Českých Budějovic. Pohodlné ubytování na vysokoškolských kolejích s jídlem v nedaleké menze doplnili žáci sportovními zážitky menšinových sportů. Softball, lakros, frisbee-ultimate, ale i disgolf nebo jízda na raftu v divoké vodě, splouvání divoké vody či paddleboardy. Všechny tyto sporty ukázaly šikovnost a bojovnost našich žáků.
Sportu ZDAR!

Za kabinet Tv Michal Ciboch

Ve dnech 14.–16. 9. 2022 proběhl sportovně-adaptační kurz žáků 3.A 2. ZŠ Dobříš. Jedná se o nově vzniklou sportovní třídu, a tak bylo potřeba utvořit dobré třídní vztahy. K tomu jsme samozřejmě využili fyzické schopnosti a dovednosti dětí. Žáci si vyzkoušeli mnoho sportovních a pohybových her v tělocvičně i venku, závodili v orientačním běhu, ale především se tři dny společně aktivně bavili. Můžeme říci, že ve třídě je mnoho mladých talentovaných sportovců, kteří se nezaleknou žádného pohybu, a ani deště ☺.

Vedoucí kurzu Daniela Malá a Michal Ciboch


Školní družina ve 2. ZŠ v Dobříši

Naše školní družina se letos rozrostla o jedno oddělení, abychom mohli uspokojit zájem rodičů o umístění dětí i ze čtvrtých a pátých tříd. Zahájili jsme také činnost několika kroužků při školní družině – např. kroužek výtvarný, sportovní, literární a kroužek deskových her. Naše letošní celoroční téma je „Řemesla a zaměstnání aneb Řemeslo má zlaté dno“. Během roku budeme děti seznamovat s různými druhy řemesel a povolání a umožníme jim, aby si je alespoň trochu vyzkoušely. Chceme děti vést k tomu, aby si práce dospělých více vážily.
Začali jsme řemesly uměleckými a vyrobili jsme spoustu krásných šperků. V plánu máme také různé výlety a exkurze, které budeme zaměřovat právě na bližší seznámení s některými druhy řemesel.

Eva Pletichová, vychovatelka ŠD

Reklama

Předchozí článekV ZŠ Lidická se rozjíždíme naplno
Další článekZahájení školního roku na ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35