Zápis do 1. ročníku ZŠ základní školy Dobříš, LidickáZákladní škola Dobříš, Lidická 384, vypisuje Zápis do 1. ročníku ZŠ zřízené podle §16 ods. 9 školského zákona a do 1. ročníku ZŠ speciální

Kdy? pátek 14. 4. 2023 od 12.30 do 15.30 hod.

Kde? ZŠ Dobříš Lidická 384, 263 01 Dobříš

Kontakt: 602 116 411, 722 929 365 – individuální dotazy

Co s sebou?
Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, lékařské zprávy, podklady pro případnou žádost o odklad školní docházky.
Našimi žáky jsou děti, kterým z různých důvodů nevyhovuje vzdělávání v běžné ZŠ.

Co poskytujeme?
– klidné a podnětné prostředí, bezbariérový přístup
– méně početné třídy – individuální přístup ke všem žákům
– kvalifikovaný tým speciálních pedagogů a přítomnost asistentů pedagoga ve třídách
– možnost stanovení individuálních vzdělávacích plánů
– speciální pomůcky a metody práce
– zkušenosti se vzděláváním žáků s PAS, se specifickými poruchami učení a chování, s narušenými komunikačními schopnostmi
– exkurze, výlety, vycházky, projektové dny, soutěže, dny s různými tematikami, třídnické dny
– školní družinu, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu

Žádosti lze podávat telefonicky, písemně nebo e-mailem.Předchozí článek7. únor 2023 – Den bezpečnějšího internetu
Další článekOtevření kroužku v ZŠ Lidická