Zaniknou dobříšské trhy?Dobříšské trhy regionálních produktů kdysi nabízely velký výběr zboží, od doma pěstované zeleniny a ovoce, květin, sazenic, přes pestrou nabídku koláčů, bylinek a bylinných čajů, sirupů, marmelád nebo medu až po různé farmářské dobroty, často od několika prodejců. Dobříšské trhy byly také příležitostí pro setkání s přáteli, kamarády a se známými, místem mnoha rozhovorů.

Přestěhování na horní konec náměstí před ZUŠ trhům neuškodilo. Nabídka se nezměnila a přátelský duch setkávání obyvatel města také zůstal. Atmosféra trhů se dokonce zlepšila, protože se odehrávaly v prostředí opraveného konce náměstí.
Pak byly trhy přemístěny na Komenského náměstí. Místa bylo najednou méně, člověk se tlačil zástupem lidí, kteří se na menší prostor nemohli vejít. Ze sousedského setkání se trhy změnily na čistě nákupní příležitost, jako když jdete do samoobsluhy: rychle nakoupit, prodrat se tlačenicí a honem pryč. I když se sortiment zmenšoval, bylo stále co kupovat.
Přestěhování trhů na dvorek za Kopáčkovým domem Dobříšské trhy dle mého názoru úplně zkazilo. Zpočátku byly stánky chaoticky nahloučeny jeden na druhý, lidé se mezi nimi museli proplétat a tlačit se. Postupně stánků ubývalo. Dnes už trhy dávno nejsou místem setkávání lidí a nakupování rozmanitých regionálních produktů. Sortiment se zmenšuje, lidé přestávají na trhy chodit, proto přestávají jezdit prodejci, pak není z čeho vybírat a to odrazuje další zákazníky. Velikonoční trhy byly ostudné a poslední trh byl též žalostný. Mnoho míst pro stánky bylo prázdných, ani malý dvorek tržiště nebyl naplněn.

Z úspěšné obchodní a společenské události se stala upachtěná, nepodařená karikatura trhů, která v této podobě nemá důvod k pokračování a asi ani velkou naději pokračovat.
Co chce jejich organizátor a radnice, která k jejich úpadku nechala dojít, udělat pro jejich oživení? A to nemluvím o pohádkových slibech v tomto článku http://mestodobris.cz/nove-dobrisske-trziste/d-473167.

Jan Vozáb

Zklamání z dobříšských trhů si dovolují vyjádřit také: Sylva Vozábová, Petra Štěpová, Jiří Štěpo, Lubomír Doubek, Daniela Doubková, Zuzana Hutňanová, Daniel Hutňan, Lenka Mašková.

Reklama