Začíná velká rekonstrukce Pražské uliceJedna z nejdůležitějších stavebních akcí dobříšské dopravní infrastruktury se začíná opravdu realizovat.

Jak už jsme vás informovali v zářijovém vydání Dobříšských listů, smlouva s vítězným dodavatelem – společností ROBSTAV, k. s., byla podepsána 17. 8. 2020 a dne 27. 8. 2020 pak následně došlo také k samotnému předání staveniště.
„Nebojím se říct, že celé výběrové řízení bylo skutečným martyriem, které trvalo prakticky od jara letošního roku. Výsledek veřejné zakázky byl znám již na konci dubna 2020, kdy hodnoticí komise za účasti zástupců KSÚS a MěÚ Dobříš doporučila zadavateli (opět spojený zadavatel KSÚS a město Dobříš), aby uzavřel smlouvu s vítězem – jediným účastníkem zadávacího řízení – společností ROBSTAV. Hodnoticí komise velmi pečlivě ověřovala všechny dokumenty nabídky, včetně referenčních listů, rozpočtu a výkazů výměr ke stavbě. Nakonec ale nebyla shledána žádná pochybení,“ popisuje průběh jednání před podpisem smlouvy místostarosta města Dobříš Tomáš Vokurka.

Než však byla tato smlouva o dílo podepsána, trvalo to ještě více než 3,5 měsíce.
„Říkám to nerad, ale bohužel, Středočeský kraj, respektive Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje se stavěly k podpisu smlouvy velmi liknavě, což zapříčinilo toto zpoždění. Oficiální důvody nejsou známy, vedení města napínalo všechny své formální i neformální síly k tomu, aby byla smlouva ze strany krajské správy silnic vůbec uzavřena,“ dodává místostarosta města.

Aktuální stav a začátek prací na Pražské ulici
1. 9. 2020 byla podána žádost o schválení návrhu DIO (dopravně inženýrská opatření – zejména pak návrhy objízdných tras).

Zároveň je také nutné prodloužit stavební povolení na druhou etapu (z důvodu dlouhého čekání na podpis od Středočeského kraje bylo promeškáno) a obnovují se také některá vyjádření dotčených orgánů státní správy.
Podle současného plánu dochází nejdříve k uzavření prvního úseku ulice Pražská. Konkrétně se jedná o úsek od náměstí Svobody (od kostela) k Mírovému náměstí (světelná křižovatka), ke kterému došlo 29. 9. 2020.
Vyjely první stavební stroje a začalo se pracovat. Uzavírka komunikace pro veškerou dopravu je kvůli technologii výstavby a časovému harmonogramu kompletní, pro pěší zůstávají chodníky otevřené.

„Realizace této první etapy je naplánována do prosince letošního roku, přičemž v závislosti na klimatických podmínkách bude docházet k operativním posunům v harmonogramu. Moc rádi bychom stavbu stihli zhotovit do Vánoc, protože víme, že dopravní uzavírky jsou nepříjemné všem obyvatelům a návštěvníkům našeho města. Bohužel, realizace se nám (nikoli vinou města) posunula do části roku, kdy klima a počasí může harmonogram ovlivnit. O detailech je průběžně jednáno se zástupci firmy ROBSTAV, se zástupci TDI a zástupci KSÚS,“ upřesňuje za město Dobříš Tomáš Vokurka.

Důležité informace včetně upozornění na výstavbu, na objízdné trasy i na omezení způsobené stavbou bude město aktuálně přidávat na své webové stránkyfacebookový profil.

Místostarosta Tomáš Vokurka k rekonstrukci Pražské ulice v centru města ještě dodává: „Velmi prosím všechny obyvatele města o trpělivost a pochopení. Město a jeho obyvatelé čekají na kompletní rekonstrukci této veledůležité silnice roky a omezení k takto velké stavbě patří. Chápu i nelibost některých obchodníků v dotčené oblasti, ale bez dopravního omezení zkrátka není možné tuto páteřní silnici města opravit. Někteří podnikatelé se domnívají, že by město mělo kompenzovat případné výpadky tržeb, ale na to nemá samospráva žádný konkrétní nástroj. Jedním z důvodů je také fakt, že tato silnice městu nepatří. Naopak, město mimo jiné podporuje obchodníky a podnikatele také tím, že každoročně investuje desítky milionů korun do oprav a rozvoje městské infrastruktury, a to není málo.“

Zpracováno redakcíPředchozí článekJak léčivou stravou budovat imunitu
Další článekVolby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů