Začal školní rok na 2. ZŠ DobříšŠkolní rok 2021/2022 začal tradičním přivítáním nových žáků, prvňáčků, kterého se zúčastnil také starosta města Ing. Pavel Svoboda. Naši nejmenší žáčci byli letos natěšení a my také. Jediným naším přáním je, aby ve škole zůstali celý školní rok a nemuseli se učit z domova jako předešlé dva ročníky. Školní rok se totiž hned od začátku pěkně rozběhl. Hned v druhém týdnu vyjeli žáci 6. ročníku na sportovní kurz do Českých Budějovic a počasí jim opravdu přálo. Následují je žáci 5. ročníku zařazení do sportovní třídy. V sobotu 11. 9. 2021 převzala 1. místo ve III. kategorii celorepublikové výtvarné soutěže „Svět v době pandemie a hrdinové v první linii“ naše žákyně Veronika Hermannová. Připravují se i další školní akce jako exkurze nebo plavání. Nabídka zájmových kroužků je letos velká nejen ve škole, ale také mimo školu. Děti si mohou vybírat z výtvarných, sportovních, jazykových kroužků, v nabídce je Veselá věda i flétnový kroužek. Všichni žáci napříč školou mohou využívat hodiny doučování, které jsou plně hrazeny z projektu „Šablony III“. Nejde pouze o doplňování učiva z doby distanční výuky, ale jde také o přípravu na střední školy. Máme i jednu novinku. Od 1. září nás zřizovatel určil pro tento školní rok školou pro jazykovou přípravu cizinců. V tuto chvíli máme zřízenu jednu skupinu, kde žáky-cizince vyučuje naše kolegyně Mgr. Vyroubalová 5 hodin týdně českému jazyku. Zároveň má škola v tuto chvíli již 22 asistentů pedagoga a o dalších se ještě jedná. Znamená to velkou pomoc pedagogům i žákům ve výuce. V neposlední řadě bych se zmínila o školní jídelně, která má v letošním školním roce více než 1 000 strávníků, a paní vedoucí Marie Černá i její kolektiv kuchařek a kuchařů to zvládají výborně a přicházejí od prvních dnů září s novými zdravými recepty, a strávníkům chutná ☺.

Mgr. B. Pallagyová,
ředitelka školy


Z pohádky do pohádky ve školní družině

Letošní rok jsme ve školní družině nazvali „Z pohádky do pohádky“. Každý měsíc se budou všechna oddělení zaměřovat na určitý druh pohádek. V září jsme se věnovali pohádkám o vodě, vodnících a vodním světě. Říjen je plný strašidel, bubáků a draků, takže vyrábíme strašidýlka z různorodých materiálů, čteme pohádky o dracích a rytířích a vymýšlíme hry s touto tematikou. Pokud nám počasí a vítr dovolí, čeká nás na závěr měsíce drakiáda – oblíbené pouštění draků.
Tímto vás zveme do naší fotogalerie, kde se na naši činnost můžete podívat: https://www.2zsdobris.cz/skolni-druzina/fotogalerie-druziny/.

A. Vozková Venderová, ŠD


Podzim na 1. stupni 2. ZŠ Dobříš

Na začátku nového školního roku jsme se věnovali aktivitám, které pomáhaly novým žákům začlenit se do kolektivů tříd, poznat se navzájem a zažít i trochu legrace. V současné době probíhá dopravní výchova žáků 3.–5. ročníků, kdy se seznamují s teoretickou i praktickou částí jízdy na kole a probíhají turisticko-vlastivědné vycházky do okolí Dobříše.

Od října již opět jezdíme na výuku plavání v hořovickém bazénu a začali jsme s návštěvami Městské knihovny v Dobříši. Těšíme se také na divadelní představení Honzy Krejčíka. Některé třídy se již zapojily do první výtvarné soutěže s názvem „Happysnack – kalendář 2021“.

Učitelé 1. stupně


Sportovní kurz v Českých Budějovicích

V týdnu 6.–10. 9. 2021 se žáci třídy VI.A zúčastnili sportovního kurzu, který je zároveň stmelovací akcí sportovní třídy. Pod vedením Mgr. Michala Cibocha a Mgr. Jany Pechanové strávili týden v Českých Budějovicích. Sportovní klání v softballu, lakrosu, frisbee ultimate, discgolfu a orientačním běhu byla doplněna jízdou na raftu a paddleboardu na vodáckém kanálu v Českém Vrbném. Kromě divoké řeky a velkých peřejí si žáci vyzkoušeli jízdu v menších peřejích na paddleboardu a splouvání jen v samotné vestě a přilbě. Program doplnily pohybové hry a společenský večer s velkou dávkou zábavy, o kterou se postarali samotní žáci. Týden se vydařil a počasí také.

Mgr. Michal Ciboch

Reklama

Předchozí článekZŠ Lidická: Hurá škola!
Další článek8. ročník pochodu na Čtyřmezí