Z kontrolních dnů rekonstrukce náměstí Komenského a informace k dalším projektům městaAktuálně město Dobříš realizuje jeden z největších projektů. Zahájena byla totiž celková rekonstrukce náměstí Komenského, kde od konce března probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců investora (město Dobříš), zhotovitele (firma Metrostav) i TDI (firma Publikon).

Stavební práce jsou zde v plném proudu a postupují podle předem daného plánu, na místě samotném i v přilehlém okolí tak panuje čilý stavební ruch.

Co se přímo na místě děje, upřesňuje místostarosta Tomáš Vokurka: „Na místě se postupně odtěžují svrchní vrstvy různých dlažeb, asfaltů, obrub atd. z celé plochy náměstí Komenského, materiál se odváží k likvidaci nebo recyklaci. A kope se dále do hloubky. Obnažují se všechny inženýrské sítě, tzn. rozvody elektřiny, plynu, vody a kanalizace, telekomunikací. O některých dopředu víme, některé kabely a trubky jsou pro nás překvapením, protože nebyly v žádných plánech zaneseny. Tak například uprostřed plochy náměstí je velký betonový kolektor, který budeme muset z velké části odstranit, protože by překážel dalším pracím. Demontuje se staré veřejné osvětlení, spojkují se náhradní trasy elektrických kabelů. Bylo dohodnuto, že večerní a noční osvětlení prostoru bude instalováno na mobilní oplocení tak, aby nikdo ve tmě neklopýtal v průchodech pro pěší.“
V rámci stavby dojde po dohodě se specialisty také k archeologickému průzkumu lokality, což je povinnou součástí projektu.

Jaké další stavební práce se ve městě realizovaly nebo realizují:
• Hotová a vydlážděná jsou parkovací místa v ulici Za Poštou.
• Nová parkovací místa a nová vozovka se nyní buduje v lokalitě okolo kotelny za budovou polikliniky. Bohužel podloží zde je lidově řečeno „na blátě“, a bude tak nutná sanace, což znamená, že zde budeme ještě více bagrovat a více zpevňovat, což výstavbu okolo kotelny pozdrží.

„Prosíme všechny občany i návštěvníka města, aby se v blízkosti stavenišť pohybovali bezpečně. Dbejte zvýšené pozornosti a pokynů stavebníků, není radno se bezdůvodně přibližovat ke stavebním strojům či samotnému výkopu. Děkujeme vám za trpělivost,“ dodává místostarosta Tomáš Vokurka.

Zpracovala DH
Autor foto: DH

Reklama

Předchozí článekNoví občánci v našem městě
Další článekReferendum o Brodcích? Reakce: ANO, referendum o Brodcích i další zástavbě okolní krajiny