Výzva pro výtvarníky DobříšskaJménem Kulturního střediska Dobříš si Vás dovoluji přizvat k účasti na IX. salonu výtvarníků Dobříšska, který se tentokrát uskuteční v termínu 27. dubna – 26. května 2019.

„IX. salon“ proběhne opět beze změn, tzn., že prezentace na „salonu výtvarníků“ nebude omezena tématy ani použitými výtvarnými technikami. Jediným omezením bude stáří vystavovaných děl, které by nemělo přesáhnout cca 2 roky od jejich vzniku. Podmínkou účasti je taktéž trvalý pobyt výtvarníka v Dobříši nebo v jeho nejbližším okolí (obce do 5 km).

Pro zdárnou přípravu, instalaci a propagaci výstavy je nezbytné dodržet tyto pokyny:

  • Do 29. března 2019 potvrdit písemně či telefonicky účast.
  • Výtvarná díla v maximálním počtu 2 ks je třeba předat pracovníkům kulturního domu nejpozději do čtvrtka 18. dubna 2019. Protože doufáme v hojnou účast, obvyklou v minulých ročnících, a je možné vystavit jen omezený počet prací, budou doručená díla následně posouzena a vybrána (nikoli cenzurována) komisí složenou ze zástupců výtvarné obce a kulturního střediska.
  • K doručeným a řádně podepsaným dílům je třeba doplnit název a techniku.
  • Výtvarná díla určená k zavěšení budou opatřena řádným závěsným systémem (háček u obrazů apod.). V opačném případě nebudou vystavena.
  • Příspěvek na občerstvení a propagaci činí 150 Kč. Bez jeho zaplacení bohužel nelze vystavovat.

Slavnostní zahájení výstavy – vernisáž – se uskuteční v sobotu 27. dubna v 17.00 hod. ve výstavním sále kulturního domu. Věřím, že tato výstava opět významně obohatí kulturní dění našeho města.

Adresa a kontakt: Kulturní středisko Dobříš, Mírové náměstí 68, 263 01 Dobříš. Marek Hájek, mobilní telefon: 777 022 323, e-mail: hajek.kddobris@seznam.cz.

Reklama

Předchozí článekLeden v dobříšské čajovně
Další článekTerne Čhave – koncert – 25. 1.