Výběrové řízení na pracovní pozici správce Depozitu a archivu Muzea města DobříšeKulturní středisko Dobříš vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
správce a dokumentátor/správkyně a dokumentátorka Depozitu a archivu Muzea města Dobříše

Místo výkonu práce: Depozit a archiv Muzea města Dobříše, Mírové nám. 71, 263 01, Dobříš
Nástup: září 2018 nebo dle dohody
Požadavky pro výkon práce: VŠ vzdělání, velmi dobrá znalost práce na PC
Stručný popis činnosti:
• Rozvoj a komplexní správa sbírek MMD
• Samostatná práce související se správou, dokumentací a tvorbou sbírkového fondu v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. včetně katalogizace, inventarizace, digitalizace sbírek muzea a tvorby fotografické dokumentace
Platové podmínky: platová třída 10, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Přihlášky do výběrového řízení včetně veškerých požadovaných příloh posílejte do 23. 7. v zalepené obálce označené „VŘ – správce depozitu“ na adresu:
Kulturní středisko Dobříš, Mírové nám. 68, 263 01, Dobříš, nebo osobně předejte na téže adrese nejpozději do 23. 7. do 12 hodin.
Podrobnější informace o podmínkách VŘ naleznete na web. stránkách KS Dobříš a města Dobříš.

Reklama

Předchozí článekOhlédnutí za dobříšským divadelním festivalem
Další článekDobříšské tržiště (Kopáčkův dvůr) vás zve na letní program