Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnív pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Na Dobříši dochází ke změně sídla okrsku č. 3 (bývalá ZUŠ, nově prostory MONETY) a okrsku č. 5 (bývalá jídelna, nově prostory Papežanky).

Místo konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1:

Společenská místnost Klubu důchodců, přízemí (vstup dvorem vlevo), Dobříš, Dukelské náměstí čp. 443;

ve volebním okrsku č. 2:

Učebna 2. základní školy Dobříš, 4. pavilon, přízemí, Dobříš, Školní čp. 1035;

ve volebním okrsku č. 3:

Nový taneční sál Základní umělecké školy Dobříš (Moneta), přízemí, Dobříš, Mírové náměstí čp. 230 – ZMĚNA;

ve volebním okrsku č. 4:

Učebna 5. mateřské školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Jeřábová čp. 613;

ve volebním okrsku č. 5:

Prostory skautské klubovny (Papežanka), v parčíku na jižní straně rybníka Papež, Dobříš, Dělnická čp. 1603 – ZMĚNA;

ve volebním okrsku č. 6:

Učebna Základní školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Lidická čp. 384.


Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Reklama

Předchozí článekLetní novinky na úřadě
Další článekZ historie města Dobříše