Více paliva, méně kouře aneb Desatero správného topičeSkončila dlouhá topná sezona 2020/2021. Víme, že již bylo v minulých článcích na téma kvality našeho ovzduší a topení napsáno hodně, zejména technických dat, čísel a odborných výrazů. Proto chceme, aby tento článek byl pro vás poněkud odlehčenější a snad i zábavnější.

Dovolujeme si upozornit na zajímavý projekt „Smokeman“ Výzkumného energetického centra VŠB Ostrava. Jeho posláním je zmenšovat kouř z našich komínů a napomáhat k čistotě ovzduší. Edukativní show je určena jak pro děti, tak i dospělé. Cílem show je přiblížení správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti. Veřejnost se může seznámit s tím, jak si doma sami můžeme stanovit, s jakou účinnosti provozujeme svá spalovací zařízení, nebo se dozvědět, co nejvíce ovlivňuje to, co vychází z našich komínů. Veřejnost se také seznámí s tím, jaké jsou základní typy konstrukcí spalovacích zařízení, jaké jsou jejich základní charakteristiky, jak kotle, kamna a krby správně provozovat a jak se o ně správně starat.

Zájemci o další informace mohou navštívit přímo webové stránky „Smokemana“ na https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/smokeman-vyucuje/.
Vše je podáno zajímavými články (i formou komiksů), rozhovory, prezentacemi a videoreportážemi. Pro zajímavost uvádíme odkazy na některá věcně zajímavá videa: Desatero správného topiče: https://youtu.be/p90FFVB8Cxs.

Jak topit ekologicky: Závěrem dodáváme, že se pokusíme domluvit pořádání této edukativní show (s jejich pojízdnou kotelnou) v budoucnu přímo v našem městě a nabídnout praktické ukázky, jak správně (ne)topit.

Mgr. Vladimír Šůna,
odbor výstavby a životního prostředí

Reklama

Předchozí článekDomácí kompostéry – aktuální informace pro občany města Dobříše
Další článekSlovo redakce: Dobříšské listy v roce 2021