Vážení spoluobčané,ať už je pro vás advent časem poklidu, nebo obdobím spíše hektickým, vždy je dobré najít si chvilku pro bilancování uplynulého roku, stejně jako pro urovnání myšlenek a spřádání plánů do roku nového. I já bych si zde s vámi chtěl krátce připomenout, co důležitého se na Dobříši odehrálo v roce 2019 a co plánujeme na rok 2020, aby naše město bylo příjemným místem pro život nás všech.

Rok 2019 byl prvním rokem nové koaliční spolupráce. V oblasti investic jsme převzali rozpracované projekty, připravené předešlou radnicí.

Největší pozornost patří revitalizaci zimního stadionu, modernizaci sportovní haly a přístavbě nového pavilonu a modernizaci školní jídelny 2. ZŠ. Všechny tyto projekty se úspěšně blíží dokončení: Školní jídelna s rozšířenou kapacitou je již v provozu, nový učební pavilon bude hotov v prvním kvartále příštího roku.

Sportovní hala má již nový, moderní kabát a dokončují se práce v jejím interiéru. Vybudování nové ledové plochy a nového chlazení na zimním stadionu je stavebně velmi náročné, ale věřím, že ještě v této bruslařské sezóně se stadion veřejnosti otevře.

V oblasti správy města jsme se soustředili na zavedení nového systému nakládání s odpady. Jako každý nový projekt, i tento má své „porodní bolesti“ a souhlasím, že nemusí vyhovovat všem. O tom, že musíme snížit produkci směsného odpadu a lépe odpad třídit, však pochybuje málokdo a jsem přesvědčen, že právě k dosažení těchto cílů nový systém napomůže.

Víme, že občany trápí zanedbaný stav některých komunikací. Především hlavní tahy městem a ulice Pražská opravu potřebují nutně. Vozovka v ulici Pražská je v majetku Středočeského kraje a dobrou zprávou je, že její kompletní rekonstrukce se připravuje právě v příštím roce. Projekt je již hotov a středočeské správě silnic zbývá jen vysoutěžit vhodného zhotovitele. Město Dobříš poté poskytne téměř 19 milionů korun na úpravu přilehlých chodníků, parkovacích míst a alejky.

Za zenitem své životnosti je i ulice Březová. Naším cílem je přetvořit ji v příštím roce na moderní komunikaci, která bude bezpečná nejen pro osobní a autobusovou dopravu, ale i pro cyklisty a chodce, neboť její součástí bude vyznačený cyklopruh a chodník pro pěší, který naváže na chodník směrem k Bobcatu. Další návazné opravy místních cest a komunikací budou pokračovat v lokalitách sídliště Větrník, na Malé Straně, v Jiráskově ulici, v ulici U Slávie a na řadě dalších míst.

S úpravou hlavních dopravních tahů souvisí také budoucí stav Mírového a Komenského náměstí. Tato frekventovaná a hojně navštěvovaná místa bychom chtěli změnit v přívětivé a moderní centrum města. V příštím roce proto budeme intenzivně pracovat na přípravě projektové dokumentace, abychom realizaci těchto velkých investic započali s výhledem roku 2021.

Myslíme také na městský nemovitý majetek. Za přispění dotačních fondů zahájíme kompletní rekonstrukci ubytovny na Větrníku. Ta je celkově zanedbaná a některé její části jsou v dezolátním stavu. Kompletní oprava pomůže městu zodpovědně se starat o ty spoluobčany, kteří jsou v životní nouzi, mnohdy nikoli vlastním přičiněním.
Výčet našich plánů by mohl být samozřejmě delší, věřím ale, že i tato stručná exkurze vám pomůže těšit se na kvapem přicházející nový rok. Přeji vám všem klidné vánoční svátky v kruhu vašich milovaných, rodinnou pohodu a mnoho zdraví a elánu v roce 2020!

Tomáš Vokurka, místostarosta města

Reklama