Vážení spoluobčané,stojíme na prahu nového roku a jako již tradičně se zdá být vhodný čas na ohlédnutí za rokem loňským.

Prvním investičním krokem, ke kterému jsme přistoupili, byla výměna svítidel veřejného osvětlení za tzv. LEDková. Celková investice byla v řádu 815 tis. Kč s podporou dotace Středočeského kraje ve výši 364 tis. Kč. Nicméně s potěšením jsme v ročním vyúčtování zjistili úsporu v celkové výši téměř 50 tis. Kč oproti předchozímu vyúčtování. Navíc k výměně asi poloviny svítidel došlo až na jaře roku 2017, takže se úspora neprojevila po celou dobu účtovaného období. Ovšem i taková bilance je jistě potěšitelná.

Během roku 2017 udělalo zastupitelstvo obce s podporou mnoha občanů velké rozhodnutí ve věci koupě kulturního domu. A že to nebylo jednoduché rozhodnutí! S vědomím velkého finančního závazku jak v rámci koupě a nutné rekonstrukce, tak i do budoucnosti v rámci nákladů do provozu. Chceme-li zachovat kulturní dům skutečně pro kulturu, nemůžeme očekávat závratné příjmy. Tématu investic do kulturního domu jsme se již ve zpravodaji také věnovali.

Nicméně rozsah finančních prostředků do oprav a zajištění provozuschopného a bezpečného stavu nemovitosti se v plném rozsahu ukázal až po zahájení prací. V rámci Dne otevřených dveří se mohli zájemci podívat do prostor, které nebyly mnoho let veřejnosti přístupné.

Celkově v první etapě bylo nutné vynaložit na opravy částku cca 4 mil. Kč, aby byl v kulturním domě vůbec možný provoz. V rámci těchto oprav byla vyměněna kompletně elektroinstalace ve velké části prostor KD – hlavní sál, přísálí, jeviště a vinárna v 1. patře. Dále došlo k celkové výměně oken a dveří a podlahových krytin v prostorách sálu, balkonu a vinárny a bylo provedeno zateplení stropu celého kulturního domu. Do původní podoby byl uveden také kazetový strop. Oprava povrchu stěn a vymalování byla pak už jen pomyslnou třešničkou na dortu. Zásadní proměny se dočkala i vinárna, která je spolu s prostorem před ní určena k plnohodnotnému využívání. Velkou vizuální proměnou prošlo především jeviště, které se také vrátilo do původní podoby. A to i díky zachované fotodokumentaci. Herci, divadelníci, kapely a ostatní účinkující dostanou opět dostatečnou plochu k využití.

V letošním roce chystáme druhou etapu oprav, kde dojde k výměně střechy, která je v dezolátním stavu. Celkovou rekonstrukcí projde ústřední vytápění s výměnou topného média. Dále dojde k opravám sociálních zařízení a prostoru vstupu, tedy bývalé hospody. Kromě jiného bychom rádi zajistili bezbariérový přístup až na sál.

Obrovskou pomocí byla během oprav účast obyvatel na vyhlašovaných brigádách. S ohledem na časový průběh prací, který byl značně omezen z důvodu několikrát posouvaného termínu předání nemovitosti bývalým majitelem, byl problém zajistit termíny nástupu nasmlouvaných firem.

Vyklízení celého prostoru od letitých nánosů, ačkoliv původní majitel značnou část sám vyklidil, vyčištění jeviště od suti, úklid před malíři, úklidy po malířích, příprava podlahových prostor před položením, závěrečné úklidy, … Nespočet hodin mnoha lidí, kteří se mohli brigád účastnit. Kromě toho, že bylo vidět obrovské množství práce, pak také jde o neocenitelné vyjádření podpory a vzpruhy do další práce. Za obojí patří všem zainteresovaným velký dík! Speciální dík patří chlapcům ze Sboru dobrovolných hasičů, kteří vedle zveřejněných brigád ještě pomáhali několik odpolední během jednoho týdne při sestavování jeviště a pokládání desek. Šlo o fyzicky mimořádně náročnou práci.

Velice nás potěšila podpora těch, kteří projevili a vyjádřili zájem o dění v kulturním domě.

Je úctyhodné, že v dnešní hektické době si mnoho lidí našlo, v mnoha případech i opakovaně, čas na práci, která je sice pro blaho většiny, nicméně může být ohodnocena pouze poděkováním.

Koupě kulturního domu je pro mnohé počinem pozitivním. Pro některé je to nepochopitelný krok, který se nemůže nikterak vyplatit.

A věřte, že v těchto rozporuplných pocitech se již několik měsíců sami zmítáme. Ale věříme, že jsme se rozhodli správně a ku prospěchu všech obyvatel, návštěvníků a uživatelů našeho staronového kulturního stánku.

Protože uzávěrka tohoto vydání je o dva týdny dříve, než proběhne plánovaný první kulturní počin, totiž silvestrovské oslavy, jsme sami zvědaví, s jakými pocity budeme na začátku ledna tyto řádky sami číst. Nezbývá, než si držet pěsti.

Rád bych znovu poděkoval všem, kdo se podíleli na kulturních, sportovních, společenských i pracovních aktivitách v obci. S trochou nadsázky se dá říci, že se v průběhu podzimu v kulturním domě průběžně vystřídali zástupci všech spolků a organizací, které ve Staré Huti působí. Ať už jde o sportovce – fotbalisty i házenkáře, zástupce Místního kulturního střediska, zmíněné členy spolu s členkami Sboru dobrovolných hasičů, členky Sboru pro občanské záležitosti, ale i zástupci Klubu důchodců! O to víc nás těší, že si našli čas vedle svých běžných spolkových, už tak časově náročných, aktivit.

Škola v loňském roce realizovala krásný počin oslav 120. výročí otevření školy. Jako poděkování všem dospělým i dětem, kteří se na oslavách podíleli, jsme vydali speciální přílohu prosincového vydání zpravodaje. Taková akce si ji rozhodně zaslouží.

Děkuji také vedení Památníku Karla Čapka za vzájemnou spolupráci a poskytování zázemí všem divadelním představením.

Přeji vám všem do nového roku především zdraví, pohodu, vzájemné porozumění a úspěchy v osobním i pracovním životě.

Petr Dragoun,
starosta obcePředchozí článekPozvánka na házenou do sportovní haly v Dobříši
Další článekZprávy ze základní školy