Upozornění občanům – chyba při hrazení místního poplatku za odvoz komunálního odpadu v roce 2021Upozornění pro poplatníky, kteří se zapojili do motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (dále také jako MESOH). Dle Pravidel MESOH ve městě Dobříši získali slevu na poplatku – takzvané EKO body. Slevy poplatníci mohli získat pouze tehdy, pokud uhradili poplatek včas. Místní poplatek byl splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku dle obecně závazné vyhlášky č. 8/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatníkům, kteří místní poplatek za odvoz komunálního odpadu uhradili až po datu 30. 4. 2021, se sleva neodečetla a vznikl nedoplatek (poplatníci uhradili chybnou částku). Prosím, zkontrolujte si včas své odpadové účty v systému MESOH a rozdílovou částku uhraďte bezhotovostní platbou na účet města Dobříše číslo 19-521732389/0800, nebo v hotovosti na pokladně MěÚ Dobříš, Mírové náměstí 119, v přízemí budovy. Pro správnou identifikaci platby nezapomeňte vždy uvést přidělený variabilní symbol, který vám byl udělen již v roce 2020, naleznete ho též v systému MESOH (www.mojeodpadky.cz).

Upozorňujeme občany, že Městský úřad Dobříš nebude od roku 2022 rozesílat dopisy (složenky). Číslo účtu a variabilní symbol pro platbu místního poplatku zůstávají stejné.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Kateřina Rambousková,
referentka životního prostředí
(odpadové hospodářství města, MESOH)

Reklama

Předchozí článekOptimalizace sběrné sítě na tříděný odpad
Další článekSázíme budoucnost