Svoz odpadů ze zahrad ve městě Dobříš

Zdroj: Pixabay


DOKAS Dobříš, s. r. o., a město Dobříš si dovolují oznámit, že bude proveden svoz odpadů ze zahrad (tráva, větve stromů a keřů) ve městě Dobříš.

Odpad bude odvezen na náklady města za dále uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přistavených výhradně za tímto účelem
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů mimo odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas
– odpad nesmí být uložen v pytlích a musí být roztříděn na větve a kompostovatelný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.)

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst pro oblasti:

sobota 20. 3. a 17. 4. 2021, 8.00–15.00 hod.
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš
(ul. Na Chmelnici)
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce
(nad „Pentagonem“)
• ul. Na Nábřeží (u Prokopovy zahrady)

sobota 27. 3. a 24. 4. 2021, 8.00–15.00 hod.
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš
(ul. Na Chmelnici)
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské Kaštánky
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem
• Parkoviště – Sport klub Vlaška
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v ulicích budou považovány za černou skládku. Původci černé skládky může být uložena pokuta ve výši dle zákona.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši spolupráci.

Ing. Adam Šauer, jednatel společnosti

Reklama

Předchozí článekAplikace „Hlášení závad“ je nově jednotná s aplikací „Hlášení rozhlasu“
Další článekKultura – březen 2021