Sv. Leonard se po třech letech vrátil ke kostelu Povýšení sv. Kříže. Do podstavce sochy byl uložen vzkaz pro budoucí generace.

Socha sv. Leonarda


Po třech letech, kdy začalo restaurování sochy sv. Leonarda, se ke kostelu Povýšení sv. Kříže vrací pouze kopie sochy. Originál sochy byl dne 8. 12. 2014 snesen z podstavce a převezen do atelieru akad. sochaře a restaurátora Mgr. Jaroslava Fuky do Sudoměře. Už při převážení se socha rozpadla na několik kusů, při dalším postupu prací se ukázalo, že je v daleko horším stavu, než se předpokládalo. Pískovec, ze kterého byla socha vytvořena, vykazoval minimální soudržnost, hrozilo, že ze sochy zbyde hromada písku. Laboratorní testy ukázaly, že sochu po dokončení restaurování už nebude možné umístit ve venkovním prostředí, proto bylo rozhodnuto, že originál sochy bude umístěn ve vestibulu Kopáčkova domu a na podstavec u kostelíka bude vytvořena kopie. Koncem roku 2015 město Dobříš dostalo dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek a začaly práce na kopii sochy, kterou vytvořil opět Mgr. Jaroslav Fuka. Během roku 2016 byla kopie dokončena, ale protože nebyla ještě hotova kopie podstavce z pískovce, byly originál sochy i její kopie umístěny dočasně do vestibulu Kopáčkova domu.
V letošním roce byla dokončena kopie všech tří částí pískovcového podstavce a 2. 11. 2017 byla kompletní kopie sochy umístěna na původní místo ke kostelu Povýšení sv. Kříže, vedle sochy sv. Judy Tadeáše. Dopravu všech částí sochy i montáž zajišťoval Roman Šeliga, Autodoprava Blatná. Osazování jednotlivých částí bylo velmi komplikované, muselo být prováděno ze silnice, protože kostel též prochází rekonstrukcí. Jednotlivé části, vážící kolem jedné tuny, byly osazeny na čepy s přesností na milimetry. Do spodní části soklu byla umístěna měděná schránka se vzkazem pro budoucí generace, kterou zhotovil pan Dan Heller ze společnosti Caspina, s.r.o. Do schránky byl uložen vzkaz pro budoucí generace, restaurátorské zprávy, publikace o Dobříši a jeho okolí, Dobříšské listy i několik mincí a bankovka. Kopie sochy i podstavce byla zhotovena z kvalitního pískovce z lokality Vyhnánov. Mgr. Fuka odhaduje životnost sochy nejméně na dvě až tři století.

Ing. Jitka Šafářová, odbor místního rozvoje

Měděná schránka se vzkazem pro budoucí generace


Předchozí článekOtlučený idealismus zastupitele
Další článekDobříšské tržiště, Kopáčkův dvůr – plánované akce do konce roku 2017