Správa a údržba veřejného prostranství a mobiliáře u kulatého stoluPosledním kulatým stolem v tomto roce bylo ve středu 15. listopadu od 17.30 hod. v KD Dobříš poměrně rozsáhlé téma, zahrnující správu a údržbu zeleně, komunikací, veřejného osvětlení, mobiliáře (vybavení dětských hřišť, lavičky, koše), hřbitovů a úklid a správa budov. Celkem 30 účastníků zhlédlo prezentaci, ve které se představily jednotlivé výše uvedené sekce, po kterých vždy následovala diskuse. Podněty, připomínky, dotazy byly na místě zapisovány a následně zpracovány do zápisu, který je uveřejněn na webu města Dobříše společně s výše zmíněnou prezentací. Dotazníky, které byly k dispozici v souvislosti s tímto kulatým stolem v Dobříšských listech 11/2017, webových stránkách města i na samotném kulatém stolu, byly zpracovány a výsledky jsou k dispozici na www.mestodobris.cz. Byla zde také zmíněna webová aplikace Hlášení závad, která již více než rok umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém ve městě. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací může město včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Další představenou aplikací, která je funkční od 12. 4. 2017, je speciálně upravená vizualizace dat pasportu zeleně, která se věnuje sekání zeleně na veřejných prostranstvích. Tento kulatý stůl jsme pro vás mimo jiné připravili také ve vztahu s připravovaným rozpočtem města Dobříš na rok 2018, který bude schvalován na zastupitelstvu města v prosinci a kde významnou položku budou zastupovat právě výše uvedené sekce správy a údržby veřejného prostranství a mobiliáře.

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., koordinátor ZMa a MA 21
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Reklama

Předchozí článekOtevření zimního stadionu
Další článekZřízení nového hygienického zázemí v Městské knihovně Dobříš