„Spolkový dům Dobříš“ – 2. kulatý stůl„Spolkový dům Dobříš“ je téma, které rozhýbalo za poslední dny veřejné mínění v Dobříši. S prezentací, která se uskutečnila v rámci 2. kulatého stolu, se ve čtvrtek 16. března 2017 od 18.00 hod. do Kulturního střediska Dobříš přišlo seznámit bezmála 50 účastníků. Občané, zástupci z řad místních spolků, vedení radnice, radní a zastupitelé města, vedoucí odboru místního rozvoje a odboru výstavby a životního prostředí zhlédli prezentaci zpracovanou Ing. arch Lubošem Zemenem ze 4DS, spol. s r.o., která přehledným a srozumitelným způsobem představila jak úpravu prostranství před budovou, včetně nově zpracovaného parkování (16 míst), tak i vnitřní členění budovy. Očekávaná diskuse pak přinesla mnoho návrhů (někdy i zcela protichůdných), podnětů a dotazů. Některé zde byly přímo zodpovězeny, všechny pak byly zapsány a dále také zpracovány do zápisu z tohoto jednání (uveřejněno na webu města) a zaslány zpracovateli architektonické studie. Jaké podněty, dotazy byly nejčastější? Financování výstavby, otázka vytápění, vzduchotechniky, bezbariérovosti, hlučnosti (koncerty), energetické náročnosti objektu, možnost využití prostorů pro plesy – kapacita a uzpůsobení pro takovouto akci, zázemí pro jednotlivé spolky, prostor a využití velkého víceúčelového sálu a kavárny,… až po další využití a funkci Kulturního střediska Dobříš.

Další jednání týkající se Spolkového domu Dobříš proběhne nejdříve v červnu 2017 na jednání zastupitelstva města (o termínu budeme informovat obvyklým způsobem – program pozvánky na jednání ZM).

za Zdravé město a MA21 Šárka Krůtová, koordinátor

Realizováno v rámci: Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924Předchozí článek8. 4. Za PB from underground – výstava fotografií Pavla Rejska
Další článekÚprava režimu parkování v parkovacích zónách A a C a na vyhrazeném parkovišti Čs. armády