Společenská kronika – prosinec 2017Blahopřání

Významného jubilea se v měsíci lednu dožívají paní Miroslava Martínková a Růžena Švehlová a pan Jan Melichar.
Srdečně blahopřejeme!

Děkujeme paní Kubátové a paní Pechanové za dárek a blahopřání k našemu šedesátému jubileu uzavření sňatku.

Manželé Kšandovi

Děkuji OÚ za milý dárek a členkám SPOZ
p. Jindřišce Němcové a p. Lence Kubátové za osobní blahopřání k mým narozeninám.

Jaroslav Suchopár

Vzpomínáme

Dne 9. 1. 2018 tomu budou 3 roky, co nás opustil pan Karel Buňát.
Stále vzpomíná manželka s rodinou a příbuzní

Reklama

Předchozí článekPlesová sezona v kulturním domě ve Staré Huti
Další článekPozvánka na házenou do sportovní haly v Dobříši