SOU Hluboš mobilitou svých žáků zvyšuje jejich znalosti a kompetenceSOU Hluboš realizovalo v letech 2015–2017 v rámci programu Evropské unie Erasmus+ projekt mobility v odborné přípravě. V rámci projektu byly uskutečněny čtyři čtyřtýdenní stáže v Prešově (SR), jejichž cílem bylo zvýšit odborné znalosti a dovednosti našich žáků. Stáží se celkově zúčastnilo 33 žáků školy, studujících učební obory truhlář, truhlářské práce, operátor dřevařské a nábytkářské výroby a mechanik-opravář motorových vozidel. Odbornou náplň stáží žáci vykonávali v odborných firmách. Jejich výsledky byly hodnoceny podle Evropského systému ECVET, který přispívá k přenosu a uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu studijní nebo pracovní stáže v zahraničí. Všichni účastníci stáží své úkoly splnili a prokázali tím velmi dobrou odbornou úroveň svých znalostí a dovedností. Kromě odborné části měli účastníci projektu také možnost seznámit se s regionem a kulturou Prešovského kraje. Projekt zároveň přispěl i k osobnostnímu rozvoji našich žáků.Předchozí článekVzpomínejme, když pečujeme
Další článekNová Mateřská škola Drhovy