Slavnostní pouť ke kapli sv. JáchymaKaplička sv. Jáchyma stojící po pravé straně při cestě z Dobříše na Rosovice mezi dvěma starými mohutnými jírovci je cenným pozůstatkem barokní kultury z okolí města.

Už v roce 2020 se podařilo městu Dobříš získat finanční prostředky na její kompletní rekonstrukci a nyní se konečně dočká svého slavnostního požehnání.
Slavnostní pouť k nově opravené kapličce sv. Jáchyma se uskuteční v sobotu 6. srpna 2022. Setkání ke společné cestě je v 9.00 hod. u radnice, odkud se vydáváme volným tempem směrem ke Bzdince. Na křížení ulic Rosovická, Polní a Ke Bzdince bude druhé místo pro setkání, kde se k nám mohou přidat další poutníci. Z tohoto okraje města se cca v 9.20 hod. vydáme všichni společně přímo ke kapli. Cesta je dlouhá necelé 2 km.
Slavnostní bohoslužba u kaple bude zahájena v 10.00 hod. Kapli nám v Dobříši požehná biskup Wasserbauer, který se s námi účastní také společné cesty.
Po skončení bohoslužby bude pod otevřeným nebem pro všechny přítomné připraveno drobné občerstvení. Těšit se můžete také na hudební doprovod a další zajímavá překvapení.

Kaple sv. Jáchyma je naší cennou historickou památkou

Místo, na kterém je barokní kaplička vystavena, bylo v historii součástí poutní cesty na Svatou Horu u Příbrami, dál cesta vedla ke kapli sv. Anny nacházející se nedaleko.
Kaplička sv. Jáchyma byla vystavena v roce 1741. Tyto barokní číslice byly nalezeny během rekonstrukce v roce 2020 přímo uvnitř kapličky. Vybavení kaple (dřevěné klekátko, oltářní menza a dřevěné mřížoví) restauroval akademický sochař a restaurátor Mgr. Jaroslav Fuka. Zajímavostí kapličky je určitá provázanost nejen s kaplí sv. Anny, ale také shodná kompozice průčelí a barevnost obou kaplí s dobříšským zámkem.
Kaple sv. Jáchyma už navíc nebude prázdná… K příležitosti slavnostní pouti a požehnání kaple namalovali žáci 8. třídy ZŠ Lidická Dobříš pod vedením paní učitelky Pavly Slancové reprodukci původního zobrazení sv. Jáchyma, která bude právě 6. srpna 2022 do kaple slavnostně umístěna. Dále bude v kapličce dočasně instalován originál sochy sv. Jáchyma, kterou město Dobříš dostalo darem od partnerského města Wągrowiec.

Srdečně tímto zveme nejen obyvatele Dobříše, ale také širokou veřejnost k této slavnostní události a těšíme se na vás.

Za město Dobříš místostarostka Dagmar Mášová a za dobříšskou farnost Markéta Španělová

Reklama

Předchozí článekTipy na léto v Dobříši
od Jinřišky Romba
Další článekProvoz dopravního hřiště pro veřejnost pokračuje i po dobu letních prázdnin!