Školní rok na naší školeLetošní školní rok je za námi. Byl jiný než roky předchozí. Došlo k značným změnám ve formě výuky. Naše škola již 72 let poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s různými druhy postižení. Rádi bychom naše vědomosti, zkušenosti a schopnosti předávali dále.

Letošní školní rok, zvláště 2. pololetí, byl ovlivněn koronavirem, který vedl k velkým změnám ve způsobu a organizaci výuky. Zaměstnanci jím byli ovlivněni nejen ve svém osobním životě, ale také došlo ke změnám v jejich způsobu výuky, předávání informací, zadávání úkolů a komunikaci se žáky a jejich rodiči. Poskytovali jsme způsob vzdělávání stejný jako běžné základní školy, tzv. dálkovou výuku.

Tato situace vedla k velice dobré komunikaci zaměstnanců s rodiči i žáky. Žáci plnili zadané úkoly dle svých schopností, s větší či menší pomocí rodičů i pedagogů. Pokud bych mohla známkovat rodiče, žáky a zaměstnance za plnění úkolů, organizaci vzdělávání a vzájemnou komunikaci a pomoc, dala bych jim 1*.

Dovolte mi poděkovat všem, kteří náročnou situaci zvládají. Přeji vám krásné prožití prázdnin.
Na shledanou v novém školním roce.

Mgr. Eva Burešová

Vzdělávání pedagogů i žáků na ZŠ Lidická v červnu pokračovalo

Předposlední květnový pátek strávili pedagogové naší školy aktivně na semináři s názvem „Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování“, na kterém přednášela paní doktorka Eva Burdová z instituce Elrond, z. ú. Obohacující zkušenosti pak pedagogové dále získávali v červnu v rámci supervize, kterou nám zařídila místní akční skupina Brdy–Vltava, o. p. s. Podobné aktivity a zejména další vzdělávání v naší škole nebereme na lehkou váhu, jelikož věříme, že nám pomáhá dále rozvíjet naši odbornost a profesionalitu.

Vzdělávání za přímé účasti ve škole bylo ke konci školního roku umožněno i našim žákům. Z 1. stupně této možnosti využili tři žáci, konzultací na druhém stupni se účastnilo žáků více, v jedné ze tříd II. stupně nás dokonce navštívili úplně všichni žáci, což nás samozřejmě velice těší. Rozvolňující opatření nám nakonec umožnila společné předání vysvědčení na konci tohoto netradičního školního roku.

Než začne další školní rok, a věřte, že tu bude „co by dup“, chtěla bych určitě ještě poděkovat. A to svým spolupracovnicím, o kterých vím, že umí zabrat, když je třeba, a že mají srdce na správném místě. A protože vím, že bez spolupracujících rodičů by to prostě také nešlo, děkuji i jim. Myslím, že mohu mluvit za celý kolektiv ZŠ Lidická, když přeji nám všem klidné léto a v září zase na shledanou.

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, zástupkyně ředitelky školyPředchozí článekHurá na prázdniny…
Další článek„Trnkohraní“ pro budoucí prvňáčky