Setkání s občanyDne 25. 4. se konalo další setkání s občany v nově rekonstruovaných prostorách kulturního domu. Přítomno bylo přibližně 60 občanů, kteří byli v úvodu informováni o získání dotace na výstavbu nové MŠ z programu IROP, o předpokládaném průběhu stavby, termínu dokončení a o paralelním provozu MŠ ve stávajících prostorách. Všichni přítomní se dále dozvěděli, že v letošním roce dojde ještě k opravě fasády KD a že úvěr, který si obec na pořízení nemovitosti vzala, bude splacen v roce 2020. V loňském roce také proběhla anketa, zda zachovat a opravit, popř. zda zbourat dřívější požární nádrž Pechrák. Většina obyvatel se vyslovila pro zbourání, nicméně budoucnost nádrže musí být projednána s Povodím Vltavy, v jejichž majetku se nádrž nachází. Bude také zvýšen počet kontejnerů na bioodpad. Sportovci se dočkají rozšíření kabin na hřišti. Následně došlo k diskuzi nad tématy, která trápí každého z nás, jako je nakládání s odpady, volný pohyb psů a úklid po nich, údržba zeleně a dokončení protihlukové stěny v Krásném životě.

Reklama

Předchozí článek…a máme tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce
Další článekVolby do Evropského parlamentu ve Staré Huti