Sbor dobrovolných hasičů Stará Huť – Ohlédnutí za letošní soutěžíLetošní soutěž jsme začali plánovat již na počátku roku. Původně byla koncipovaná jako součást letošních oslav 130. výročí založení našeho sboru. Bohužel na jaře přišlo omezení společenského života z důvodu rozšíření koronaviru. Definitivně jsme se rozhodli soutěž uspořádat až v době rozvolňování. V té době se objevila další komplikace, a to stavba šaten na hřišti. Na tomto staveništi by byl problém soutěž uspořádat. Po návštěvě výboru SDH v okolí rybníka Strž jsme se rozhodli uspořádat soutěž na louce u rybníka.

Soutěžní den pro nás začal brzy ráno. Bylo potřeba postavit dráhy a hlavně všechny objekty pro zázemí soutěže. Přivítal nás krásný slunný den a krásné počasí vydrželo celý den. Po prezentaci a společném nástupu na soutěž dětí odstartoval soutěž náš moderátor Matěj Lopata a poté přivítal družstva starosta obce p. Petr Dragoun.

Pak již soutěž probíhala standardním způsobem. Jako první bylo na startu družstvo přípravky z SDH Zahořany. Jako druhá skupina bylo 7 družstev v kategorii mladších žáků a jako třetí skupina bylo 7 družstev kategorii starších žáků. Náš sbor reprezentovala dvě družstva mladších žáků a umístila se na 3. a 4. místě. Na 1. místě skončilo družstvo SDH Zahořany. V kategorii starších žáku se na 1. místě umístilo družstvo SDH Bojanovice. Odpolední závod dospělých byl odstartován ve 13.30 hodin. V tomto klání se naše družstvo žen umístilo na 3. místě a družstvo mužů na 5. místě.

Chtěl bych poděkovat Obecnímu úřadu za vstřícnost a všem členům realizačního týmu za perfektně odvedenou práci v nových podmínkách.
Na závěr mého příspěvku bych předložil návrh k přemýšlení, zda se při pořádání soutěže v příštím roce vrátit na hřiště, nebo pokračovat na louce u rybníka Strž. Podělte se s námi se svými nápady a připomínkami na Facebooku našeho sboru.

Josef Havelka
jednatel SDH Stará HuťPředchozí článekDobříšské pivní slavnosti 2020
Další článekInformace Obce Stará Huť