Rozpočet obce na rok 2018Rozpočet na rok 2018 – příjmy

Druh příjmův tis. Kčcelkem v tis. Kč
Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmu7414
Daň z přidané hodnoty6806
Odvody za odnění půdy ze ZPF5
Poplatek za komunální odpad700
Poplatek ze psů, veřejné prostranství, vstupné, zhodnocení st. pozemku178,5
Správní poplatky30
Daň z hazardních her200
Daň z nemovitosti 870
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu279
Celkem16482,5
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků,
knihovnická činnost
210
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí 229
Celkem439
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků a z vl. činnosti43
Pronájem pozemků24
Příjmy z ostatních nemovitostí 60
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené120
Příjmy z prodeje pozemků10
Celkem257
Příjmy z úroků1
Převody z rozpočtových účtů 234
Celkem235
Celkové příjmy17413,5

 

Rozpočet na rok 2018 – výdaje

Druh výdajůPopisv tis.Kč.celkem v tis.Kč.
Komunikacenákup služeb, zimní údržba, investice15501550
Provoz veřejné silniční dopravyvýdaje na dopravní územní obslužnost 5050
Odvádění a čištění odpadních vodopravy vodovod, kanalizace350350
Škola, školka, družinapříspěvky za žáky10
neinvest. přísp. zřízeným přísp. organizacím1215
opravy 5001725
Knihovnacelkem91.591.5
MKSpříspěvek MKS3030
Kapličkael. energie, opravy2020
Nový směrcelkem2222
KDprovozní náklady, nákup materiálu 546
opravy, služby, rekonstrukce60506596
SPOZcelkem6161
TJmateriál, provoz, transfery oddílům245245
Bytové jednotkyvoda, elektřina46
nákup služeb, opravy 400446
Veřejné elektr. osvětleníelektřina, opravy210210
Pohřebnictvíneinvestiční transfery obcím1010
Odpadové hospod.svoz kom. odpadu, vel. kontejnery + kontejnery bioodpad 13001300
Péče o vzhled obcí a veřejná zeleňosobní náklady, vybavení451
materiál, služby, opravy, udržování 220
nákup kontejnerů120791
Sociální službypečovatelská služba, transfery obecně prospěšné společnosti48
příspěvek Klub důch.2573
Ochrana obyvatelstvanespecifikovatelné rezervy11
Hasičicelkem145145
Zastupiteléodměny členů zastupitelstev obcí a krajů14401440
Místní správaplaty zaměstnanců, ost. os. výdaje, povinné pojistné549
drobný nákup materiálu190
voda, plyn, elektřina, pohonné hmoty188
služby telekom., pošt, peněžních ústavů177
konsultační, poradenské a právní služby – vč. GDPR, školení, projekty316
opravy a udržování10
cestovné, pohoštění, věcné dary, kolky66.5
příspěvek nezisk.org., transfery obcím, příspěvek DSO69
nákup pozemků8002365.5
úroky z úvěru1717
převody vlastním fondům234234
úvěr 11761176
Celkové výdaje18949


Předchozí článekNovoroční koncert v evangelickém kostele
Další článekPlesová sezona v kulturním domě ve Staré Huti