Rok 2023 byl pro město Dobříš plný událostí a pozitivních změnV roce 2023 se v Dobříši událo mnoho významných událostí, které přinesly městu a jeho občanům řadu výhod a zlepšení.

Od prvního místního referenda o budoucí zástavbě města přes celkovou rekonstrukci náměstí Komenského, zahájení projektu Pěšky do školy až po otevření nového muzea byl rok 2023 pro Dobříš rokem plným významných a pozitivních změn. Pojďte si společně s námi připomenout, co vše nám uplynulý rok přinesl…

V lednu 2023 se v našem městě konalo historicky první místní referendum o budoucí zástavbě Dobříše, ve kterém občané demokraticky rozhodli o zachování charakteru menšího města. Celkově se referenda účastnilo více než 54 % hlasujících, což znamená, že výsledky byly zcela platné. Výsledky referenda zastupitelé zohlednili ve změně č. 3 územního plánu, která byla nakonec v listopadu po téměř třech letech jednání schválena.

Na jaře došlo také k dokončení celkové rekonstrukce náměstí Komenského, které získalo nový, moderní vzhled a stalo se místem setkávání všech generací. Práce na modernizaci celého náměstí byly rozděleny do několika etap, na kterých od roku 2021 pracovaly desítky pracovníků dobříšského úřadu, Vodohospodářské společnosti Dobříš, společnosti Dokas, zaměstnanců firmy Metrostav i mnoho dalších externích odborníků. Rekonstrukce náměstí byla jedním z největších projektů města za poslední roky. V loňském roce proběhly opravy ulic Nad Papežem, části Rukavičkářské ul., ul. Levandulová a Šeříková, opravy vodovodu a kanalizace v ul. U Ovčína či první část výměny veřejného osvětlení za úsporné LED lampy.

Hned z kraje roku, v lednu, byl v Dobříši otevřen nový denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, který nabízí moderní prostory pro aktivní trávení času a odpočinek. Tato služba byla dlouho očekávaná a nyní konečně poskytuje velmi potřebnou pomoc pro ty, kteří ji nejvíce potřebují.

Na jaře město zahájilo pilotní projekt Pěšky do školy s cílem zvýšit bezpečnost dětí a chodců v ranní špičce. Projekt, který byl doplněn dvěma anketami mezi rodiči, žáky i obyvateli města, se setkal s pozitivními ohlasy a od června 2023 byly změny v dopravě zavedeny jako trvalé. Za tento projekt město získalo první cenu v soutěži Komunální projekt roku v kategorii Veřejné zdraví.

S pozitivním ohlasem se setkalo také zavedení nové služby pro starší spoluobčany v podobě Senior taxi. Dobříšská radnice se po vzoru jiných měst rozhodla podpořit dostupnější cestování po městě pro seniory. Od 1. července 2023 tak mohou senioři nad 65 let s trvalým pobytem na Dobříši a také ZTP a ZTP/P využívat speciální dopravní služby s názvem Senior taxi, která zabezpečuje jejich cesty například k doktorovi či na nákup jen za 30 Kč. Služba si rychle získala velkou oblibu, a tak se počet dnů, kdy je Senior taxi v provozu, od ledna 2024 zvyšuje ze tří na všechny pracovní dny v týdnu.

V srpnu v Dobříši i v médiích vyvolalo rozruch rozhodnutí vedení města o přesunu pamětní desky rudoarmějce u zámku. Nadporučík Alexandr Fjodorovič Saveljev totiž podle historických zdrojů nezemřel v boji v květnu 1945 před dobříšským zámkem, jak pamětní deska uvádí, ale při dopravní nehodě po konci války.

Díky participativnímu rozpočtu města s názvem Tvoříme Dobříš zavítal do našeho města mistr republiky v downhillu Tomáš Brožík, aby zde pomohl postavit a následně otevřít novou pumptrackovou dráhu. Ta byla umístěna v městské části Větrník, kde se těší každodenní návštěvnosti hlavně mladých cyklistů. Fotbalisté, ale i další sportovci se dočkali kompletní výměny umělého povrchu fotbalového hřiště. Přívaly sněhu na začátku prosince pak umožnily na oválu fotbalového stadionu vytvořit arénu pro běžecké lyžování, která se rychle stala novou sportovní atrakcí.

V našem ohlédnutí za uplynulým rokem 2023 nelze opomenout ani dobrovolnickou akci zaměstnanců společnosti Doosan Bobcat, kteří se zapojili do zkrášlení našeho města. Začátkem září po celém městě tak pracovalo 179 zaměstnanců a vedoucích pracovníků, kteří pomohli při úklidu města a lesa, výsadbě keřů a stromů, natírání plotů a přípravě povrchů pro dětské hřiště. Obdobnou akcí bylo i víkendové setkání aktivistů hnutí Brontosaurus, kteří u jedlového hájku založili rozkletlou loučku ze semen květin z okolí Dobříše a vyrobili několik laviček z kmenů starých lip.

Významnou událostí v roce 2023 bylo v Dobříši také otevření nového městského muzea, které představuje bohatou historii města od pravěku až po listopad 1989. Muzeum je umístěno přímo v srdci města v historické budově Kopáčkova domu a nabízí řadu historických exponátů včetně zapůjčené sbírky vážící se k historii výroby rukavic.

Během roku se také dařilo zrealizovat několik velmi zajímavých a jedinečných akcí. Za zmínku určitě stojí první venkovní výstava na náměstí Komenského, která byla realizována k příležitosti 75 let od převzetí moci komunisty. Město Dobříš tehdy pomocí nových informačních panelů s originálními fotkami a komentáři, které umístilo přímo do centra města, připomnělo lidem rok 1948. Vydařily se také tradiční akce jako Májové slavnosti města Dobříše i s akcí Roztančíme Dobříš, Festival hudby Zámek Dobříš nebo oblíbené pivní slavnosti. Premiéru zažil první ročník divadelního festivalu dobříšských škol. Jednou z výjimečných událostí se stalo také historické setkání všech žijících starostů města Dobříše od roku 1989, které se konalo v rámci besedy s názvem Dobříš na cestě k demokracii. V listopadu byla také otevřena výstava připomínající pomoc faráře Josefa Miklíka dobříšským Židům za 2. světové války. V době přípravy výstavy nikoho nenapadlo, jak bude toto téma vlivem událostí v Izraeli na podzim aktuální. A i závěr roku stál v našem městě za to. Velmi vydařené bylo letošní zahájení adventu nebo tradiční setkání se sv. Mikulášem.
Rok přinesl také personální změny v městských organizacích. Vítězem konkurzu na jednatele společnosti Dokas se stal pan Jakub Jarůšek a ředitelem kulturního střediska se stal pan Marek Hájek.

Ohlédnutí za uplynulým rokem v Dobříši okomentoval také starosta města Pavel Svoboda: „Rok 2023 nám přinesl dobré i zlé. Osobně jsem přesvědčen, že se naše město opravdu posouvá tím správným směrem. Věřím, že projekty, stavby, akce a další mnohé věci, které se v Dobříš realizují, pořádají a organizují, mají smysl. Opravdovým soudcem, který nám jednou ukáže, co jsme dělali správně a co ne, pro nás všechny bude však jen čas. Rok 2023 je za námi a já jsem pyšný na to, co jsme společně dokázali, a těším se na to, co nám přinese rok nový.“

Zpracovala DH
Foto: Denisa Havlíčková a Doosan BobcatPředchozí článekVelký kalendář akcí města Dobříše 2024
Další článekJaký bude rok 2024?