Římskokatolická farnost v Dobříši zve 16. 10. 2022 od 16.30 do kostela Nejsvětější Trojice na mimořádný benefiční koncert světově uznávaného varhaníka, pedagoga Karla PaukertaNa koncertě zazní skladby od F. Correa de Arauxo, J. S. Bacha, J. C. F. Bacha, C. Francka, A. Moyzese a J. Tůmy.

Osobnost Karla Paukerta patří mezi nejvýznamnější představitele české hudební kultury současnosti. Za jeho celoživotní zásluhy o rozvoj varhanní kultury, ale i za zásluhy o rozvoj všeobecného kulturního povědomí o české kultuře v zahraničí mu bude 13. října 2022 na půdě Akademie múzických umění v Praze udělen čestný doktorát honoris causa. Této cti se mu dostane jako prvnímu varhaníkovi po řadě jiných významných osobností českého hudebního života mezinárodního významu, kterou reprezentují jména Josefa Suka, Zuzany Růžičkové či Jiřího Bělohlávka.

Karel Paukert se narodil ve Skutči v České republice v roce 1935. Je absolventem oborů hra na hoboj a hra na varhany na Pražské konzervatoři. Po odchodu z rodné země v roce 1959 působil zpočátku jako první hobojista Islandského národního symfonického orchestru a později v Belgii se stal zástupcem varhaníka katedrály sv. Bavona v Gentu. Obor varhany vystudoval poté i na Královské konzervatoři v Gentu u Gabriela Verschraegena. Z Evropy ovšem záhy emigroval do Spojených států, americké občanství získal v roce 1972. Od roku 1974 po třicet let zastával Karel Paukert významný post kurátora hudebního umění v Cleveland Museum of Art, kde mj. řídil celoroční uměleckou sérii produkcí varhanních, komorních i orchestrálních, k tomu se každou sezónu představil v cca 35 sólových recitálech. Přitom se významně zasloužil o rozvoj mezinárodních uměleckých vztahů zejména v oblasti nové hudby, především varhanní, ale i v dalších žánrech. Spolupracoval s nejvýznamnějšími světovými osobnostmi skladatelského světa, např. s Karlem Husou a Olivierem Messiaenem, ale také s řadou českých skladatelů, kteří nepatřili mezi emigranty, například s Petrem Ebenem a Jiřím Temlem.

Pan Karel Paukert se zájmem sledoval práci na stavbě nových varhan v našem kostele a projevil přání při této příležitosti věnovat výtěžek koncertu ve prospěch dobříšské farnosti. Benefice bude použita na zhotovení ozdobné mříže vstupu do kostela. Možnost přispět na zhotovení mříže – účet farnosti 3869703339/0800, var. symbol 911, vstup dobrovolný.

Ivo KylarPředchozí článekPozvánka na PODBRDSKÉ FOLKOVÁNÍ
Další článekKultura říjen 2022