Projekt Školní ulice aneb Pěšky do školyVážení spoluobčané, ráda bych vám představila projekt takzvané školní ulice, který chceme i v našem městě uskutečnit. V současné době se připravujeme na jeho postupnou realizaci, namýšlíme možné varianty jeho řešení, tak aby byl co možná nejvíce přínosný a zároveň co nejméně omezující pro všechny zúčastněné.

Přejeme si, aby přilehlé ulice v okolí dvou největších dobříšských škol a gymnázia byly pro naše děti bezpečnější. Současně bychom rádi i vás rodiče ušetřili ranního dopravního běsnění. Ulice před základními školami, zejména ulice Za Poštou a ulice Školní, jsou těsně před začátkem školního vyučování velmi rušné. Projektem Pěšky do školy bychom chtěli pomoci nejen zvýšit bezpečnost dětí před školami, ale také upozornit na to, že do školy se dá dostat bezpečně i jinak než automobilem. V okolí škol, jak jste jistě vypozorovali, je v ranních hodinách zvýšená koncentrace aut. Ta přibržďují dětem, které vystupují do ne vždy bezpečné vozovky. I když se město dlouhodobě snaží, aby bylo před školami bezpečněji, současná turbulentní doba tomu není nakloněna.
Projekt Školní ulice by se mohl do budoucna stát nástrojem, který pomůže, aby bylo před školami dopravně bezpečněji. Tím by se vytvořily příjemnější podmínky pro pěší docházku dětí do škol. Děti si budou moci rozšířit své kompetence – umět se pohybovat v prostoru města, registrovat orientační body v terénu a utvrzovat si dobrý odhad vzdálenosti a času. Pokud cestu sdílí s kamarády, rozvíjí navíc své sociální dovednosti.

A o co vlastně v projektu jde?

Zjednodušeně řečeno: jedná se o úpravu dopravního provozu konkrétně v ulici Za Poštou, kdy po krátkých 30 minut od 7.30 do 8.00 hod. bude část této ulice po dobu tří týdnů od 24. dubna do 12. května 2023 zneprůjezdněna. Připravovaný uzavřený úsek bude pravděpodobně od kotelny za poliklinikou po křižovatku s ulicí Fričova. Dopravní značky a zábrana z dopravních kuželů, které budou moci být i na krátko odsunuty, tak aby mohli z této ulice vyjet v případě nutnosti rezidenti, přispějí ke klidnějšímu prostředí. Věřím však, že po dobu půlhodiny si i obyvatelé této ulice mohou své odjezdy naplánovat tak, aby se v uzavřeném úseku ulice nepohybovalo vůbec žádné auto. Ulice tak bude od pondělí do pátku na 30 minut denně sloužit jako pěší zóna pro bezpečný pohyb dětí pěšky či na kolech a koloběžkách.

V současné době společně s oddělením výstavby, úsekem dopravy a silničního hospodářství i městskou policií pracujeme na plánu zklidnění dopravy v blízkosti škol po dobu tří týdnů.
Půjde o experiment, který následně vyhodnotíme s žáky, rodiči i obyvateli této lokality. Nyní mapujeme dopravní situaci a zvažujeme:
– varianty omezení dopravy v části ulice Za Poštou a Školní,
– využití dopravního značení,
– možné záchytné body pro vysedání dětí z aut.

Věříme, že nakonec bude celý projekt ku prospěchu a přispěje k budoucí dopravní bezpečnosti dětí před školami.

Jindřiška Romba, místostarostkaPředchozí článekPřijměte pozvání na březnové cestopisné besedy s názvem
NAŠI NAŠIM
Další článekDobříšské gymnázium oslavilo 100. výročí od narození významné osobnosti prof. Miroslava Oliče